Biskop Susanne Rappmann
Foto: Kristin Lidell

Biskop Susanne

Biskop Susanne Rappmann är Göteborgs stifts 24:e biskop. Hon vigdes till Göteborgs stifts biskop den 4 mars 2018.

Biskop Susannes spira

Biskop Susanne vid pennan

Här finns ett urval av texter, predikningar och artiklar som biskop Susanne Rappmann skrivit själv eller tillsammans med andra.

Biskop Susanne intervjuas av SVT Nyheter Väst om Svenska kyrkans syn på AI.

Biskop Susanne i media

Läs, se och lyssna till ett urval av publiceringar i media där biskop Susanne Rappmann medverkar eller intervjuas.

Biskopsämbetet

Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans enhet och universella gemenskap. I biskopsämbetet ligger uppgiften att stödja, främja och ha tillsyn över församlingslivet. Biskopens pastorala besök och visitationer är ett verktyg för detta relationsbygge mellan stift och församling.

Biskop Susanne Rappmann

Pressbilder

Här hittar du pressbilder på biskop Susanne Rappmann för nedladdning och användning i media, församlingsblad, webb etc då biskop Susanne omskrivs.

Prästvigning i Göteborgs domkyrka med Biskop Susanne

Vigningar och välkomnanden

Biskopen ansvarar för att utse och viga nya diakoner och präster och har ett särskilt ansvar för att stödja och vägleda de vigda medarbetarna i sitt uppdrag. Nyutexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker välkomnas också av biskopen, under högtidliga former.

Visitationer

En av biskopens viktigaste uppgifter är att visitera stiftets församlingar och pastorat. Visitationens syfte är att i första hand ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning.

Livets början och livets slut

Redskap för orientering i etiska vägval - Ett brev från Svenska kyrkans biskopar till präster och diakoner

Läs biskopsbrevet