Block 1 – Hur jobbar vi just nu?

Första blocket handlar om att få en gemensam bild av hur människor uppfattar Svenska kyrkan, om kommunikationens villkor och församlingens/pastoratets kommunikation och kommunikativa förmåga.

Under dagen skrivs ett lärkontrakt där tre fokusområden identifieras med hjälp av omvärlds- och nulägesanalys samt samtalsövning i helgrupp. Utifrån fokusområdena skriver projektledaren tillsammans med projektgruppen en handlingsplan som församlingen arbetar med mellan träffarna med stöd av stiftet. 

PROGRAM

 • Morgonandakt
 • Vi satsar på Kommunikation som mission!
 • Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan och den moderna kommunikationens villkor
 • Församlingen just nu
 • Församlingsinstruktionen och dess roll
 • Dialogövning: Församlingens kommunikativa förmåga
 • Workshop: Tre fokusområden - Dags att förhandla lärkontrakt
 • Introduktion till bildläxan: Tre sätt att fotografera
 • Sammanfattning och utvärdering​

​​BILDLÄXA: Att ta bilder som väcker stolthet

"Stolthet och glädje" Vad gör dig stolt i ditt arbete? Läxan är att lämna in tre bilder som skildrar skildrar vad du är stolt över i ditt arbete. Allt från ett arbetshantverk, till att förmedla känsla av gemenskap och tro. Se den här filmen för att höra Gustaf Hellsing berätta mera!

 • Bilderna kommer användas vid en vernissage i block 2 och vid en workshop i block 3.
 • De bilder som GDPR-säkras läggs i Svenska kyrkans bildbank Ikon och ger en skjuts åt det egna bildarkivet.