Public 360

Public 360 är Svenska Kyrkans gemensamma ärendehanteringssystem.

 Församlingar och pastorat har möjlighet att ansluta sig till systemet och får då också automatiskt tillgång till ett e-arkiv och ett integrerat stöd för möteshanteringen och distribution av digitala möteshandlingar.  

Med Public 360 och en digital hantering av handlingar samlas allt som hör till ett ärende på ett ställe och är lätt att söka fram oavsett var du befinner dig.

Systemet möjliggör för Svenska kyrkan att leva upp till den offentlighets- och sekretesshantering som kyrkoordningen föreskriver (Kyrkoordningens 55 kap.). Systemet ger också:

  • stöd för en ökad rättssäkerhet, kvalitetssäkring och transparens
  • struktur på ärenden och handlingar 
  • minskat personberoende
  • lättare att söka och hitta historiskt material
  •  möjlighet till erfarenhetsutbyte

Genom en gemensam lösning, istället för flera separata, får vi en enhetlig hantering av ärenden och dokument i församlingar, pastorat, stift och på nationell nivå och kan därmed stötta varandra.

 

Länk till handbok för handläggare respektive registrator

Anslutning till Public 360

Anslutningen till Public 360 avser Svenska kyrkans gemensamma system för registrering och ärendehantering, Public 360° med tillhörande överföring av information från Public 360° till Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv.