Foto: Getty Images

Dokument Dokumenthantering

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.