Teckenspråk

Söndag eftermiddag. Händernas toner ljuder i kyrkorummet. Orgeln är tyst. Dövkyrkan firar sin gudstjänst.

Som döv är du beroende av teckenspråk, något som den lokala församlingen oftast inte kan tillhandahålla. Många gånger pratas det om att integrera döva i de hörandes gudstjänst med hjälp av tolk. För den döve är det inte det optimala. Teckenspråket är så mycket mer än bara ett språk. I tecknen ryms en hel kultur.

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat i Göteborg. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder. 

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Teckenspråkig verksamhet, här hittar du mer information