Foto: Ikon / Johannes Frandsen

Kirkkomuusikon koulutus

Kaikenlaisissa jumalanpalveluksissa soittaminen rytmittää kirkkomuusikon tehtäviä. Kaste, vihkimiset ja hautajaiset vaihtelevat duurista molliin ja sisältävät eri musiikin lajeja. Kontaktit ihmisten kanssa elämän kaikissa mahdollisissa vaiheissa on osa arkipäivää, kuten kuorojen, instrumentaalimusiikin, rippikoululaisten ja nuorisotoiminnan parissa työskentelykin.

Ruotsin kirkon kirkkomuusikoksi tulee, kun läpäisee Ruotsin kirkon kirkkomuusikkotutkinnon. Se koostuu kolmesta osasta: kirkkomusiikin erityiskoulutus, hiippakunnalliset koulutusosiot ja kirkkomuusikkojen pastoraaliteologinen koulutus.

Kirkkomusiikin ammattikoulutus

Kun olet valmis hakemaan kirkkomusiikin erityiskoulutukseen, siihen on eri mahdollisuuksia. Voit käydä kaksivuotisen kansankorkeakoulukoulutuksen tai vastaavan korkeakoulu- tai musiikkikorkeakoulukoulutuksen, joka käsittää 120 hp (korkeakoulupistettä). Voit myös valita, että aloitat heti taiteellisen kirkkomusiikin kandidaattikoulutuksen (180 hp). Sen saa tietyissä musiikkikorkeakouluissa, ja siinä koulutuksessa ovat pääsyvaatimukset korkeammat kuin kaksivuotisessa koulutuksessa. Kun taiteellinen kandidaatinkoulutus on valmis, voi hakea edelleen taiteelliseen master-koulutukseen (120 hp). Se, millä tasolla suoritat kirkkomusiikin erityiskoulutuksen, ratkaisee Ruotsin kirkon kirkkomusiikkitutkinnon tason, jotka ovat A, B ja C.

Hiippakuntaan sijoitettu koulutus

Samanaikaisesti musiikillisen erityiskoulutuksen kanssa tai sen jälkeen tehdään vaaditut hiippakuntaan sijoitetut osiot, jotka ovat 8 viikon ohjattu harjoittelu seurakunnassa ja 8-10 päivän jakso ”Mötesplats stift och student”.

Kirkkomuusikon pastoraaliteologinen koulutus 

Kolmas osa Ruotsin kirkon kirkkomuusikkotutkintoa on 20 viikon koulutus pastoraaliteologiassa Ruotsin kirkon koulutusinstituutissa Uppsalassa tai Lundissa.​

Haluatko tietää lisää?
Ota mielellään yhteys minuun!