Foto: Getty Images

Arbetsledare i Svenska kyrkan

Grundläggande chefs- och ledarskapsutbildning. Utbildningen ger dig som deltagare ett antal grundläggande chefsverktyg och även möjlighet att arbeta med ditt ledarskap i din egen konkreta arbetssituation. Tre tillfällen nov 2023 – mar 2024, stiftsgården Åkersberg

Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur arbetsgrupper fungerar och verktyg för kommunikation och konflikthantering. Kursdeltagarna ges kunskap om ledarskapsteori och hur man leder mot mål samt vad det innebär att arbeta i en värdebaserad organisation. Egen utveckling som ledare och chef går som en röd tråd genom hela utbildningen med syfte att på flera sätt stärka varje deltagares personliga utveckling som ledare och chef.

Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare med delegerat personalansvar i din tjänst. Du är exempelvis kyrkogårdschef, förskolechef, kanslichef, verksamhetschef, kyrkogårdsförman eller arbetsledande komminister, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. Denna utbildning vänder sig inte till dig som är teamledare eller samordnare utan personalansvar. Det unika med denna utbildning är ambitionen att låta yrkesrollernas olikheter bli en grund för ett gemensamt lärande om ledarskapets utmaningar i dagens och morgondagens svenska kyrka. Det är mycket glädjande att de fem sydliga stiften – Lund, Växjö, Göteborg, Skara och Linköping - tillsammans med Svenska kyrkans utbildningsinstitut nu för fjärde året kan erbjuda en utbildning för dig som är arbetsledare i en församling eller ett pastorat.

 

19 500 kr
Kost, logi och kurslitteratur ingår

6-8 november 2023, 16-18 januari och 19-21 mars 2024, Åkersbergs stiftsgård i Höör

Seminariedagar i stiftet 12 december 2023 och 7 februari 2024, Göteborg
Anmäl ditt intresse här senast den 13 september 2023

Till din intresseanmälan bifogar du en kort beskrivning av ditt arbete (alexandra.cimbritz@svenskakyrkan.se) och hur din arbetsledarposition ser ut och en kommentar till varför du vill gå kursen (ca ½ A4-sida). Din närmaste chef mejlar Alexandra sitt medgivande att du får delta i kursen.