En ung kille sitter i en soffa och lutar sig mot en tjej bakom honom.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kostnader

Praktikanten får ersättning från praktikplatsen eftersom kursen inte är CSN-berättigad. Praktikplatsen betalar utöver praktikersättning och boendekostnader även en terminsavgift till Ung resurs.

Kostnader för praktikant

För läsåret 2023-2024:

Ersättning: 18 % av ett prisbasbelopp, 9 450 kr x (minst) 10 före skatt. Sociala avgifter betalas av praktikplatsen.

Bostad: Boende som praktikplatsen erbjuder eller 2 100 kr om praktikanten är kvarvarande hos vårdnadshavare.

För att få sin ersättning krävs det att praktikanten är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Praktikplatsen ansvarar för att ersättningen betalas ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar. Ersättningen är inte pensionsgrundande.

Aspirantavtal gäller. Läs mer om aspirantavtal.  

Avgift till Ung resurs

Terminsavgift höstterminen 2023: 9 500 kr för kurser och resor

Terminsavgift vårterminen 2024: 9 500 kr för kurser och resor