Kontakt och stöd i sakfrågor

Här hittar du kontaktinformation till personer på stiftskansliet inom olika kompetensområden.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Gunnar Fast, förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten region väst
Har du frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö kan du kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
08-737 72 11, mejl: gunnar.fast@svenskakyrkan.se

Arkiv, diarium och Kyrksam

Nina Ejderlind, registrator
031-771 30 42, mejl: 

Behörighetsförklaring och yttrande inom vigningstjänsten

Therese Warberg, rekryterare och handläggare för domkapitlet i dessa ärenden. 

Församlingsinstruktioner

Cecilia Nyholm, stiftsadjunkt och handläggare för församlingsinstruktion
031-771 30 39, mejl: 

Gemensamma administrativa system (GAS) och Servicebyråtjänster 

Mia Frykberg, enhetschef ekonomi
031-771 30 70, mejl: 

Gemensam IT-plattform (GIP)

Ola Öst, IT-samordnare
031-771 30 50, mejl: , alt. 

Juridik

Marie Nordqvist, stiftsjurist
031-771 30 24, mejl: marie.nordqvist@svenskakyrkan.se

Carl Kraft, stiftsjurist
031-771 30 29, mejl: carl.kraft@svenskakyrkan.se

Kommunikation

Ledning och organisation

Alexandra Cimbritz, stiftsadjunkt
031-771 30 58, mejl: