GDPR Stöd till församlingar

Sedan den 25 maj 2018 är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.

Dataskyddsombud, ramavtal

Göteborg, Karlstad och Skara stift har tecknat ett 2+1-årigt ramavtal med leverantören Xeeda AB för Dataskyddsombudstjänster.

GDPR Definitioner och begrepp

Definitioner, principer och begrepp inom GDPR.

GDPR Nyhetsbrev från DSO

Här kan du läsa nyhetsbrev från Xeeda, Göteborgs stifts dataskyddsombud - DSO.

GDPR och Covid-19 | Coronavirus

Med anledning av covid-19 om hur hantering av frågor som berör utlämnande av hälsouppgifter, arbete hemifrån samt livesändningar och publicering av dessa.

GDPR Personuppgiftsansvar Sensus och Svenska kyrkan

Representanter från inTechrity, Sensus och Svenska kyrkan på nationell nivå har tillsammans utrett förhållandet mellan Sensus och Svenska kyrkan för att bedöma om någon form av särskilt avtal behöver tecknas mellan parterna.

GDPR för kommunikatören

Vad ska kommunikatören tänka på när det gäller GDPR? Här finns några svar på kommunikatörens frågor!