Foto: GettyImages

Blomstrasamtal

Pastorn och författaren Tomas Sjödin skriver i sin bok ”Den som hittar sin plats tar ingen annans” om samtal som får volontärer att blomma ut. Samtalen bygger på tre frågor: Vad vill du? Vad har du? Hur gör du? och fokuserar på vad personen har att ge istället för på församlingens behov.

Blomstra-samtalen är ett led i ett omvänt sätt att tänka kring volontäruppdrag i Smyrnakyrkan i Göteborg. Samtalen bygger på tre frågor: Vad vill du? Vad har du? Hur gör du? och fokuserar på vad personen har att ge istället för på organisationens behov. 

Använd gärna strukturen i blomstra-samtalen som en inspiration till hur ni kan lära känna, välkomna och uppmuntra nya människor att bli en del av församlingens liv och arbete.

Inledning

Inled med en kort presentation av församlingen (Det kan vara frestande att berätta om allt vi gör i den här kyrkan och allt vi är stolta över, men risken är att det skapar komplex istället för mod.)

Livsberättelsen

Kan du berätta om vem du är?
Uppväxt?
Tro?  
Församlingsengagemang?
Hur hittade du till församlingen?
Var är du i ditt liv nu?
Finns det sorger i ditt liv som du vill berätta om (viktigt att ge plats för det, att det får finnas med fördjupar mötet)

Vad vill du?

Här försöker vi hitta lusten och viljan, knyta an till den stora längtan efter att hitta sin plats, sitt uppdrag, få ge sitt bidrag.
Vad ligger mest på ditt hjärta?
Vad drömmer du om?

Vad har du?

Vad är du bra på/fallenhet för?
Vad dras du naturligt till
Vad går fort och lätt för dig?
När känner du ”tidlöshet” eller ”flyt”?
Kan du berätta om ett tillfälle när du verkligen har varit i ditt esse?
Vad känns djupt meningsfullt för dig?
När känner du dig nöjd med det du gjort?
fråga vidare…   Öppna upp för att uppskatta det man har!

Mönster: 1. Gud ger gåvorna  2. Vi måste blåsa liv i dem själva. 3. Någon måste påminna! Det är församlingens roll!

Hur gör du?

Om du skulle ta ett litet första steg mot det du berättat om, vad skulle det kunna vara? Har du ett sammanhang för att ge ditt bidrag? 

Finns det några hinder? 
Vem kan hjälpa och stötta?

Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. 7Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. (2 Tim1:6-7)