Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsinstruktion

Varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion enligt 57 kap §5-7 i Kyrkoordningen. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

Domkapitlet i Göteborgs stift har i juni 2022 beslutat om en ny vägledning för församlingsinstruktion, Vägledning för FIN 3.0. Du hittar den längst ned på sidan bland dokument. 

Församlingsinstruktionen ska revideras vart fjärde år. Då kyrkorådet beslutar att FIN ska revideras görs en planering för arbetet och kontakt tas med handläggare på stiftskansliet. Vilka ska involveras i arbetet? När ska vi mötas? Pastoratet/församlingen gör en större omvärldsbeskrivning som sammanfattas i en omvärldsanalys. Samma underlag används i både lokalförsörjningsplaneringen och verksamhetsstyrningen. Pastorala programmet visar på grundsynen och de tre prioriterade områden på riktning. Stiftskansliets handläggare kan ge stöd och inspiration i arbetet utifrån de behov ni ser.

Vägledning för hur FIN ska utformas

Vägledningen för församlingsinstruktion 3.0 är Domkapitlets beslutade ordning för hur FIN ska utformas, vilka rubriker som ska vara med, regler med mera och vad som krävs för att FIN ska utfärdas så småningom. Här på webben kan du få ytterligare stöd i arbetet med framtagande av FIN. Kontakta gärna handläggare på stiftskansliet om du har frågor.

En egengjord skylt i trä i skogen med texten Våran väg.

Kom igång, FIN

När församlingsinstruktionen skrivs så läggs vägen framåt för de närmaste fyra åren, då handlar det om att se vilka förutsättningar som finns, bedöma vad som behöver göras för att nå dit, prioritera och att handla utifrån det.

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas kyrkans position på en karta.

Guide till Vägledning för församlingsinstruktion 3.0, FIN

Vägledning för församlingsinstruktion 3.0 beslutades av domkapitlet i juni 2022. Här är en guide som kan fungera som stöd och inspiration i arbetet med FIN.

Två kvinnor står under ett färgglatt paraply.

Omvärldsbeskrivning och analys, FIN

Församlingens verksamhet bör kontinuerligt utvärderas och uppdraget och visionen formuleras på nytt. För det behövs kunskap om den omvärld där kyrkan är satt att verka och de förhållanden som råder där. Omvärldsanalysen bidrar med ett helhetsperspektiv.

Prioriterade områden, FIN

Församlingen behöver ständigt pröva sitt arbetssätt och reflektera över kyrkans uppdrag i den tid och värld vi lever i. Att prioritera handlar om vision, strategi och att våga bli konkret.

Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.

Barnkonsekvensanalys, FIN

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkoordningen föreskriver att det pastorala programmet ska innehålla barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys (BKA).

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Samtalsfrågor, FIN

För att församlingsinstruktionen ska bli ett verkningsfullt dokument i församlingens vardag är det viktigt att många får möjlighet att bidra i processen. Anställda och ideella medarbetare, förtroendevalda och andra kyrkotillhöriga, unga och gamla, människor med olika bakgrund och kompetens bör inbjudas i arbetet.