En stor gravkrans och en ljuslykta på en gravplats.
Foto: Peter Ebbesson /Ikon

Nätverk fastighet och kyrkogård

Nätverk för dig som arbetar med fastigheter och kyrkogårdar.

Syftet med nätverken 

Idén är att skapa mötesplatser för delande av erfarenheter, information och reflektion kring fastighets- och kyrkogårdsförvaltning. I dagsläget finns fem (sex) regionala nätverk som vardera har två sammankomster per år. Målgruppen för de regionala nätverken är såväl fastighetsansvariga som vaktmästare och andra som ansvarar för och arbetar med byggnader och kyrkogårdar.

Innehållet kan variera

Innehållet i de olika nätverksträffarna kan vara av såväl lokal prägel som att handla om centrala frågor inom hela fastighets- och kyrkogårdsområdet. Grundtanken är att varje nätverk avgör vad innehållet kommer att bli på nästa träff. Vi på stiftskansliet ansvarar för administrationen kring träffarna och kan bidra med egen eller inplockad sakkunskap allt efter behov. Var de olika träffarna genomförs bestäms av nätverken. Vi ser gärna att det är olika församlingar/pastoratet som åtar sig rollen att vara värd för ett möte. Inbjudan till träffarna sker huvudsakligen via stiftets Nyhetsbrev*. För delande av information avser vi att använda oss av "Pärmen". Mer information om denna kommer efter semestrarna.

Vad gäller kostnaderna är en strävan att hålla träffarna kostnadsfria. Stiftskansliet står för fika- och lokalkostnad. Eventuell lunchkostnad står var och en för.

Nätverkens indelning

Tills vidare går nätverken under namnen: Bohuslän, Göteborg, Västergötland norra, Västergötland södra samt Halland norra och Halland södra. De kan komma att förändras till antal eller utsträckning geografiskt om behov och önskemål finns. Som ni ser återkommer några kontrakt under fler nätverk, vilket helt enkelt beror på att man kan göra olika val.

Nätverk

Bohuslän: Bohusläns norra kontrakt, Orust och Stenungsunds kontrakt,
Västergötland norra: Göta Älvdalens kontrakt, Partille och Mölndals kontrakt
Göteborg: Göteborgs södra kontrakt, Göteborgs norra kontrakt, Göta Älvdalens kontrakt
Västergötlands södra: Marks och Kinds kontrakt
Hallands norra: Kungsbacka kontrakt, Varbergs och Falkenbergs kontrakt
Hallands södra: Varbergs och Falkenbergs kontrakt, Halmstads och Laholms kontrakt