En stor gravkrans och en ljuslykta på en gravplats.
Foto: Peter Ebbesson /Ikon

Nätverk fastighet och kyrkogård

Välkommen till grupper för delande av erfarenheter, information och reflektion kring fastighets- och kyrkogårdsförvaltning.

Målgruppen för nätverket är fastighetsansvariga, vaktmästare och andra som ansvarar för och arbetar med byggnader och kyrkogårdar.

Innehållet i nätverksträffarna kan vara av såväl lokal prägel som att handla om centrala frågor inom hela fastighets- och kyrkogårdsområdet. Stiftskansliet ansvarar för administrationen kring träffar och kan bidra med egen eller inplockad sakkunskap allt efter behov. 

Inbjudan till träffarna sker via stiftets kurs- och arrangemangsutbud. Vi strävar efter att hålla träffarna kostnadsfria. Stiftskansliet står för fika- och lokalkostnad. Eventuell lunchkostnad står var och en för.

Teamsgrupper

Vi delar information i Teams, via teamet Fastighets- och kyrkogårdsansvariga. För att få en inbjudan till teamet, kontakta Jan Spånslätt eller Christina Bernérus.

Det finns ytterligare ett nätverk inom Svenska kyrkan som kan vara av intresse för dig som arbetar med fastighetsförvaltning: Energiforum i Svenska kyrkan. Kontakta Magdalena Boork för att bli inbjuden till teamet.