Ett barn tar en oblat från nattvardsbordet.
Foto: Johannes Frandsen

Nätverk barn och gudstjänst

Flera församlingar i Göteborgs stift jobbar på olika sätt aktivt med att barn ska få vara en del av församlingens gudstjänst, både vad gäller planering och firande. Göteborgs stift bjuder nu in de som vill att delta i ett nätverk kring barn och gudstjänst.

Ingen grupp, inte heller barn, ska ges bara en symbolisk plats utan på riktigt tas i anspråk för det de bidrar med och med sina gåvor. Flera församlingar i Göteborgs stift jobbar på olika sätt aktivt med att barn ska få vara en del av församlingens gudstjänst, både vad gäller planering och firande. Utifrån sina egna förutsättningar möjliggörs det för barn att både ta ansvar och att ges ansvar.
  
En gång per termin träffas nätverket för att dela erfarenheter, uppmuntra och inspirera varandra och få möjlighet att presentera något som ger glädje och stolthet i det egna arbetet.  
  
Vid några tillfällen erbjuds inspirationsdagar där fokus kan sättas på ett särskilt ämne som nätverket ser behov av. Nätverket ses under två år, 2023–2024. Kanske avslutas satsningen med en gemensam konferens där vi kan ta avstamp in i ett fortsatt långsiktigt arbete med och för barn och gudstjänst. 
  
Är ni en församling som skulle vilja delta i ett sådant nätverk?  
Kontakta någon av oss nedanstående för mer information och med er eventuella anmälan att vara med i arbetet. 

 • Karin Janfalk

  Karin Janfalk

  Göteborgs stift

  Stiftspedagog för lärande och undervisning, Församlingsutvecklingsenheten

  Mer om Karin Janfalk

  Stiftspedagog för lärande och undervisning. Arbetar med fortbildning och kompetensutveckling vad gäller dop, konfirmation och livslångt lärande. Utbildad processledare för Regnbågsnyckeln. Samlar nätverk för bland annat kyrkans förskolerektorer. Ingår i Team GUM - gudstjänst, undervisning och mission, och är kontaktperson vad gäller stiftskansliets arbete med HBTQ-området.