Ett barn tar en oblat från nattvardsbordet.
Foto: Johannes Frandsen

Nätverk barn och gudstjänst

Flera församlingar i Göteborgs stift jobbar på olika sätt aktivt med att barn ska få vara en del av församlingens gudstjänst, både vad gäller planering och firande. Göteborgs stift bjuder nu in de som vill att delta i ett nätverk kring barn och gudstjänst.

Ingen grupp, inte heller barn, ska ges bara en symbolisk plats utan på riktigt tas i anspråk för det de bidrar med och med sina gåvor. Flera församlingar i Göteborgs stift jobbar på olika sätt aktivt med att barn ska få vara en del av församlingens gudstjänst, både vad gäller planering och firande. Utifrån sina egna förutsättningar möjliggörs det för barn att både ta ansvar och att ges ansvar.
  
Någon gång per termin träffas nätverket för att dela erfarenheter, uppmuntra och inspirera varandra och få möjlighet att presentera något som ger glädje och stolthet i det egna arbetet.  
  
Vid några tillfällen erbjuds inspirationsdagar där fokus kan sättas på ett särskilt ämne som nätverket ser behov av. 

Under vårterminen 2024 träffas nätverket två gånger:

11 mars 2024 09.00-12.00 - Masthugget

Barnens gudstjänst i Masthuggskyrkan är en gudstjänst där barnen med stöd av oss vuxna får möjlighet att fira en gudstjänst utifrån deras lust och glädje. Här tar barnen plats på det sätt som de vill och leder oss som är där genom bibelns texter, bön, procession och sång.

Anmälan är öppen till veckan innan. Anmäl dig här

 

15 april 2024 09.00-12.00 - Lilla bommen i Göteborg

Kreativitet, gästfrihet, och skapelseförundran.

Om du får skapa en gudstjänst utomhus för alla åldrar, vad skulle du göra då?

Under förra året fick Olle Philipsson och Li Almgren fria händer att skapa nya sätt att vara kyrka i Varbergs församling. Med inspiration från den teologi som präglar pilgrimsliv, Messy Church och sinnesromässan formade de en picknickgudstjänst för alla åldrar.  Ambitionen var att skapa en plats för dem som inte redan trivs i församlingens traditionella gudstjänstliv.

Under en förmiddag får vi fördjupa oss i de tankar och verktyg som skapade Picknickgudstjänsterna.

Vi fördjupar oss i Messy Church värde-ord. Vi får en del verktyg till att skapa egna gudstjänster utomhus från forrest-Church rörelsen och  Messy Adventure.

Anmälan är öppen till veckan innan. Anmälan sker via länken: Anmäl dig här