Kommunikation som mission 2023

Utbildningsår för arbetslag. Få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, vad som behöver förändras och på vilket sätt samt utveckla församlingens/pastoratets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan. Jan 2023-nov 2023, i församlingens lokaler

Målet med utbildningsåret är att skapa en gemensam bild av hur arbetet fungerar, vilka prioriteringar man vill göra och stärka förmågan till ett synligt missionsarbete och församlingsarbete. Utbildningsåret kan med fördel grundas i församlingsinstruktionen.

Inspirationstillfällen, lärkontrakt och handlingsplan - tillämpning i det egna arbetet

Utbildningsåret är uppdelat i fyra block och tar avstamp i en gemensam omvärldsanalys och nulägesbild. Varje block innehåller en heldag där arbetslaget samlas för att ta del av föreläsningar och workshops. Mellan heldagarna har arbetslaget tre läxor; bild, film och kommunikativt möte. Arbetslaget tar i början av året gemensamt fram tre fokusområden och skriver ett lärkontrakt. De tre fokusområdena utgör grunden för en handlingsplan som projektgruppen arbetar med mellan träffarna med stöd av stiftet. Året avrundas med en ny nulägesbild och en gemensam plan för den kommande perioden. 

Att delta i projektet

Utbildningsåret läggs upp som ett lokalt utvecklingsprojekt med stöd av stiftet. Inför starten utser kyrkoherden en projektledare och tillsätter en projektgrupp som är den arbetsgrupp som jobbar aktivt med utbildningsårets handlingsplan och stöttar kollegorna med läxorna mellan blocken.

Vid projektgruppens uppstartsmöte tillsammans med representanter från stiftet definierar vi roller, tidsplan och pratar lite om förväntningar, möjligheter och eventuella utmaningar.

I stiftets projektgrupp ingår: Theresa Montebelli, projektledare. Carina Frykman, stiftskonsulent med fokus på idealitet, Ylva Bodell, stiftskonsulent med fokus på församlingsinstruktioner och lokalförsörjningsplaner samt Aurora Dellstig, koordinator.

500 kr/deltagare för hela utbildningsåret

Jan 2023 – nov 2023i församlingens lokaler
Anmäl ditt pastorats intresse här senast den 3 juni 2022 (länk)