Foto: Lars Björksell

Multifunktionella kyrkor

Många av våra kyrkor är mycket gamla. Idag behövs funktioner som kanske inte fanns förr. Men det finns en hel del som kan göras för att ge de äldre kyrkorna fler funktioner. I Göteborgs stift finns många fina exempel på hur en kyrka kan bli multifunktionell.

Två filmer om vad en kyrka kan användas till

En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. Senast den 1 januari 2022 ska varje pastorat eller församling ha en färdig plan för sitt fastighetsbestånd.