Foto: Lars Björksell

Multifunktionella kyrkor

Många av våra kyrkor är mycket gamla. Idag behövs funktioner som kanske inte fanns förr. Men det finns en hel del som kan göras och runtom i Göteborgs stift finns många fina exempel på hur en äldre kyrka kan bli multifunktionell.

Vad kan en kyrka användas till?

Läs mer om varje kyrka

Läs mer om hur respektive kyrka i filmerna har utvecklats för att lokalerna ska kunna ge plats åt fler aktiviteter.

Bevara och bygga gemenskap i Lycke kyrka

Vi fick en trevlig lokal och träffpunkt där vi kan träffas och knyta nya bekantskaper. Vi erbjuder olika aktiviteter och på så vis bevarar och bygger vi den kyrkliga verksamheten. Kyrkan utnyttjas på ett bättre sätt.

Nya möjligheter i Solberga kyrka

Ombyggnaden har skapat nya möjligheter och nu provar vi oss fram. Större plats i koret för körer, musiker, drama och barnsamlingar. Vi kan ha kyrkkaffe i kyrkan, rum för barnsamlingar och liknande i samband med gudstjänster.

Efterlängtade utrymmen i Hjärtums kyrka

Idag är de nya utrymmena mycket uppskattade i församlingen, och fler samlas till kyrkkaffet efter gudstjänsten. Även söndagsskola kan bedrivas. Utrymmet har också i begränsad utsträckning använts för bland annat samtalsgrupper

Tyska Christinae har kommit närmare besökarna

Genom ombyggnationen sparar vi pengar på lång sikt, den psykosociala arbetsmiljön har förbättrats avsevärt, vi ligger ännu närmare kollektivtrafikens knutpunkter och alla deltagare i verksamheten, även deltagare i barnrytmiken, förstår att det är Svenska kyrkans verksamhet de går till.

Gustavi domkyrka blir mer tillgänglig

Kyrkan behövde bli tillgänglig för rörelsehindrade besökare, och verksamheten behövde andra typer av ytor, som t ex plats för utställningar, arbetsrum, ”rum i rummet” för veckomässor och ett utrymme för barn. Nu finns det gott om utrymme för verksamheten, kyrkorummet är vackert och behagligt att arbeta i.

Café och sovplatser i S:t Johannes

Halva kyrkan ser ut som en helt vanlig kyrka. I andra halvan och på läktarna finns café samt mötes- och arbetsrum. Här bedrivs diakoni, stöd, enskilda samtal, gruppverksamhet och här finns mötesplatser.

Gemenskapsyta i Årstad kyrka

I korsarmen har en gemenskapsyta skapats. Mattor dämpar ljudet, bord och stolar har köpts in och ett pentry installerats i sakristian. Numera stannar fler kvar på kyrkkaffe efter gudstjänsten!

Gemenskap, arbete och bön i Tranemo kyrka

Efter ombyggnad har besöken blivit många fler och genom att använda kyrkan inte endast för gudstjänster och förrättningar har Tranemo kyrka blivit en plats där man verkligen möts i ”arbete, bön och gemenskap”.

En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara.