HR-tjänster

Behovet av HR-stöd kan variera över tid. Stiftskansliets stödorganisation fokuserar på just de specifika frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv personaladministration.

Stiftskansliets servicebyråtjänster inom HR omfattar ledningsfrågor, mångfaldsfrågor, anställning, lön och förmåner, förändringar och avslut av anställning. Genom kvalificerad rådgivning inom HR-frågor får ni det stöd som behövs för att utveckla, behålla och kvalitetssäkra kompetensen.

Områden inom vilka Stiftskansliet ger stöd:

 • Strategifrågor
 • Organisationskultur
 • Ledarutveckling
 • Mångfaldsarbete
 • Jämställdhetsarbete
 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Medarbetarsamtal
 • Rehabilitering
 • Lönekartläggning
 • Lönerevision
 • Lönesättning
 • Omorganisation och omplacering