Public 360 för mötessekreterare

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta som mötessekreterare i ärendehanteringssystemet Public 360. Kursen är kostnadsfri och hålls efter överenskommelse. Ges på förfrågan

Kursen är på två halvdagar och ger dig, som mötessekreterare, kunskaper om funktioner i systemet. Vid första tillfället går vi igenom hur man lägger upp instanser och instansmöten med mera. Vid det andra tillfället går vi igenom den administrativa mötesprocessen och funktioner som underlättar för dig som användare. Målgruppen är främst mötessekreterare.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Utbildningen hålls efter överenskommelse, antingen på förmiddagen 08.30 – 12.00 eller på eftermiddagen 13.00 – 16.30, Stiftskansliet i Göteborg

För enheter utanför Göteborgs stift utgår en kostnad.