Två personer vid en laptop. På väggen bakom sitter postitlappar uppsatta.
Foto: Getty Images

Public 360 för mötessekreterare

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta som mötessekreterare i ärendehanteringssystemet Public 360. Kursen är kostnadsfri. Ges på förfrågan, Göteborg

Kursen är på två halvdagar och ger dig kunskaper om funktioner i systemet för dig som mötessekreterare. Vid första tillfället går vi igenom hur man lägger upp instanser och instansmöten med mera. Vid det andra tillfället går vi igenom den administrativa mötesprocessen och funktioner som underlättar för dig som användare. Målgruppen är främst mötessekreterare.

 

Kostnadsfritt (För enheter utanför Göteborgs stift utgår en kostnad.)
Fika ingår

Ges på förfrågan, antingen på förmiddagen 8.30-12.00 eller på eftermiddagen 13.00-16.30, Stiftskansliet i Göteborg