Foto: Camilla Cherry /Ikon

Policy för ideellt medarbetarskap

En policy är ett officiellt dokument som beskriver hur församlingen tycker och tänker i en specifik fråga. Och den ger gemensamma ramar för hur arbetet ska organiseras för allas bästa.

En policy för ideellt medarbetarskap är alltså ett sätt att tydliggöra för arbetslag, församlingsmedlemmar och andra hur församlingen vill arbeta med att involvera ideella och vilka riktlinjer anställda och ideella har att förhålla sig till i sitt arbete. 

Policyn behöver ses över regelbundet, förslagsvis i samband med revidering av församlingsinstruktionen.
Utifrån samtalsunderlaget och checklistan kan ni formulera er policy för ideellt medarbetarskap. Mallar finns under länken nedan.
Den interaktiva mallen kan ni skriva direkt i, välj "spara som" och spara en egen kopia av det ni skrivit.

Du hittar dessa dokument under fliken ”Dokument Ideellt engagemang”.