Sociala m fl stiftelser - Göteborgs stad

Göteborgs stad ser positivt på det arbete många församlingar inom Svenska kyrkan gör med att hjälpa människor att söka till Göteborgs Stads sociala m.fl. stiftelser, och uppmuntrar det arbetet även inför framtiden så att vi tillsammans kan hjälpa på många som möjligt.

Göteborgs stad förvaltar 77 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen, 20 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde.

Pengar kan sökas av ekonomiskt behövande eller familjer med funktionsvariation eller barn med särskilda behov. Lärare, elever och kulturarbetare kan söka stipendier. Föreningar kan söka medel för aktiviteter och projekt. Flera stiftelser bidrar med pengar till stadens museiverksamhet för inköp och underhåll av samlingar.​

Ansökningsblanketten ekonomiskt behövande riktar sig till ekonomiskt behövande barn, vuxna, kvinnor, änkor, äldre, barnfamiljer och arbetarfamiljer. Den som söker måste komma ihåg att skicka med familjebevis och sin egen inkomstdeklaration.

Ansökningsblanketten funktionsvariation och barn med särskilda behov är en blankett som riktar sig till familjer där en eller flera familjemedlemmar har funktionsvariation och familjen är i behov av avlastning eller barn med särskilda behov. Du som söker ska skicka in förutom ifylld och underskriven ansökan även ett intyg på funktionsvariationen.

Den som söker kan inte ange ett belopp utan istället så finns det fastställda summor som delas ut till de personer som beviljas medel, vilket är planerat att vara följande:

  • 5 000 kronor till ekonomiskt behövande vuxen
  • 12 000 kronor till ekonomiskt behövande barn, barnfamilj, arbetarfamilj
  • 12 000 kronor till familj med funktionsvariation eller barn med särskilda behov 

​Ansökningsperiod 1 november–31 mars
Anmälningsperioderna har samordnats till en gemensam ansökningsperiod som löper från den 1 november till den 31 mars. Under ansökningsperioden kommer ansökningsblanketter finnas tillgängliga i anslutning till goteborg.se/stiftelser. Det är viktigt att komma ihåg att använda aktuell ansökningsblanketter, så de ansökningar som inkommer inte blir ogiltiga på grund av att man använt fel blankett.  

Digitala ansökningar
Ansökningar till Göteborgs stads stiftelser ska göras i ett digitalt ansökningssystem. Till två av utlysningarna finns även möjligheten att skicka in en ansökan på papper om man inte har tillgång till dator.
Här hittar du den digitala ansökningsportalen.

Mer information
Det säkraste sättet att få information om ansökningsperioden, vad som gäller och få tillgång till ansökningsblankett är att söka information på goteborg.se/stiftelser. Du kan även ringa Göteborgs stads kundtjänst på telefon 031-368 02 29 för mer information. 

Vänliga hälsningar, Göteborgs stad