Romers språk och minoritet

Romani har erkänts som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige, eftersom språket har talats i landet i över 500 år. Det är lika svenskt att tala romani som att tala svenska.

Den romanitalande minoriteten består av många grupper som talar olika dialekt. Ofta delas romer i fem kategorier: resande, svenska, finska, utomnordiska och nyanlända romer.

I vårt stift arbetar några församlingar med romer, bl a Bergsjön, Gunnared och Bäve. Det handlar ofta om diakonal hjälp och asylfrågor. 

Gudstjänster firas inte på någon romsk dialekt i stiftets församlingar. Inte heller har diakonala kontakter skötts på romani på regelbunden basis. P g a den varierande religiösa bakgrunden bland kristna romer skulle ekumeniska gudstjänster på romani kunna vara en framtidsväg.

Självklart bör man sträva efter att bemöta romer på deras språk. Erkännande av romers behov av modersmål är angeläget p g a deras historia som vittnar om förtryck och diskriminering av språk och kultur.