Foto: Jesper Wahlström

Act Svenska kyrkan

Som en del av den världsvida kyrkan återspeglar vi Guds rike genom att arbeta tillsammans för en bättre värld runt om på vår jord. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga deltar Act Svenska kyrkan i ett långsiktigt arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan verkar lokalt men ingår samtidigt i en världsvid kyrka. Det ger oss en på många sätt unik möjlighet att koppla ihop det lokala och globala när vi verkar för hållbara samhällen och en hållbar värld. 

Det arbete som tidigare skett under namnen Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen benämndes gemensamt under ett antal år för Svenska kyrkans internationella arbete

Från den 5 maj 2019 heter det Act Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är nämligen medlem i ACT Alliance tillsammans med ca 150 olika kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer över hela världen. ACT betyder ”Action by Churches Together”, vilket beskriver precis vad det handlar om, ett stort och lokalt förankrat samarbete för en bättre värld. Ordet ”act” betyder ju också att skrida till handling. Och i loggan är bokstaven t utformat som ett kors.

Vad innebär det att vara kyrka när världen ser ut som den gör? På vilket sätt gestaltas det faktum att vår egen församling är en del av en global rörelse, den världsvida kristna kyrkan? Samtidigt som vi också är en del av en enda mänsklighet - som lever under samma himmel, men med mycket olika villkor? Detta är frågor som Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift på olika sätt arbetar med.

Dokument Act Svenska kyrkan

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.

Kompetensutveckling Act Svenska kyrkan

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Ung i den världsvida kyrkan

Välkommen att söka till Ung i den världsvida kyrkan, Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna mellan 18–30 år. Programmet startar upp nu under 2024, efter några års uppehåll. Anmälan behöver göras senast 15 mars.

Aktuella Act-kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.

Rådet för Act Svenska kyrkan

För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Stiftsdirektorn har utfärdat en uppdragsbeskrivning för rådet som du hittar under sidan "Dokument Act Svenska kyrkan"

Internationella grupper i församlingar

Det internationella engagemanget i församlingen kan se olika ut, men en framgångsrik form kan vara en internationell grupp. Då kan man tillsammans hjälpas åt att lyfta in det internationella perspektivet i församlingens olika verksamheter och framförallt kan gruppen fånga upp intresset för internationella frågor hos personer knutna till församlingen.

Gruppens arbete kan utgå ifrån de konkreta frågeställningar som intresserar deltagarna. Personer som är intresserade av att delta i någon påverkanskampanj som Act Svenska kyrkan driver eller under en begränsad tid vid de kampanjperioder som sker under Adventstiden och under Fastan. Gruppen kan hjälpas åt att på olika sätt lyfta in den världsvida kyrkan i församlingens liv och verksamheter, från gudstjänster till barngrupper. 

Läs mer om Act Svenska kyrkan

Få information från ACT Svenska kyrkan

För att få utskickad information från Kyrkokansliet i Uppsala om Act Svenska kyrkan behöver man bli registrerad som något av följande i adressregistret Kyrksam: 

  • "Ombud för Act Svenska kyrkan"
  •  "Intresserad av Act Svenska kyrkan"

Denna registrering görs av den person i församlingen eller pastoratet som har ansvar för adressregistret.