Foto: Jesper Wahlström

Act Svenska kyrkan

Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar Act Svenska kyrkan, på alla nivåer mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

Vad innebär det att vara kyrka när världen ser ut som den gör? På vilket sätt gestaltas det faktum att vår egen församling är en del av en global rörelse, den världsvida kristna kyrkan? Samtidigt som vi också är en del av en enda mänsklighet - som lever under samma himmel, men med mycket olika villkor? Detta är frågor som Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift på olika sätt arbetar med.

Det arbete som tidigare skett under namnen Svenska kyrkans mission eller Lutherhjälpen benämndes under ett antal år för Svenska kyrkans internationella arbete. Från den 5 maj 2019 heter det Act Svenska kyrkan. För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Stiftsdirektorn har utfärdat en uppdragsbeskrivning för rådet som du hittar under sidan "Dokument Act Svenska kyrkan". 

Internationella grupper i församlingar

Det internationella engagemanget i församlingen kan se olika ut, men en framgångsrik form kan vara en internationell grupp. Då kan man tillsammans hjälpas åt att lyfta in det internationella perspektivet i församlingens olika verksamheter och framförallt kan gruppen fånga upp intresset för internationella frågor hos personer knutna till församlingen.

Gruppens arbete kan utgå ifrån de konkreta frågeställningar som intresserar deltagarna. Personer som är intresserade av att delta i någon påverkanskampanj som Act Svenska kyrkan driver eller under en begränsad tid vid de kampanjperioder som sker under Adventstiden och under Fastan. Gruppen kan hjälpas åt att på olika sätt lyfta in den världsvida kyrkan i församlingens liv och verksamheter, från gudstjänster till barngrupper. 

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan verkar lokalt men ingår samtidigt i en världsvid kyrka. Det ger oss en på många sätt unik möjlighet att koppla ihop det lokala och globala när vi verkar för hållbara samhällen och en hållbar värld. Läs mer om arbetet.

SKUT – Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan har också ett annat internationellt uppdrag - att bedriva församlingsverksamhet för svenskar bosatt utomlands. Detta arbete sker genom utlandskyrkan på en lång rad olika platser i världen. För att stödja engagemanget för utlandskyrkan finns också ett råd för detta i Göteborgs stift: SKUT-rådet.

Vänförsamlingar och vänstift

Att etablera någon form av vänförsamlingsskap eller kontakt med en annan församling är ett sätt gestalta att vi är en del av en världsvid kyrka. Många församlingar i Göteborgs stift har en sådan kontakt. Göteborgs stift har tre vänstift. 

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete​

Få information från ACT Svenska kyrkan

För att få information från Kyrkokansliet i Uppsala om Act Svenska kyrkan eller om utlandskyrkan behöver man bli registrerad som något av följande i adressregistret Kyrksam: 

  • "Ombud för utlandskyrkan" 
  • "Ombud för Act Svenska kyrkan" 
  •  "Intresserad av Act Svenska kyrkan"

Denna registrering görs av den person i församlingen eller pastoratet som har ansvar för adressregistret.

Aktuella Act-kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.

Rådet för Act Svenska kyrkan

För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

Vänstiftet Berlin-Brandenburg

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) - ett av våra vänstift.

Vänstiftet Borg

Genom historien finns det relationer mellan de båda stiften, som gränsar till varandra. Nu har vänskapen formaliserats i ett vänstiftsavtal mellan Borg Bispedømme och Göteborgs stift.

Vänstiftet ELCSA-ED (södra Afrika)

Det östra stiftet av Evangelical Lutheran Church in Southern Africa ELCSA-ED - ett av våra vänstift.