Några medlemmar i en barnkör som sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Musik

Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och andakter

Det finns tre viktiga delar att känna till för att sända live eller spela in gudstjänster: juridik, teknik och innehåll.

Göteborgs stifts DO-orgel

Bli orgelbyggare för en timma - bygg DO-orgel! Göteborgs stifts DO-orgel lånas kostnadsfritt ut till stiftets församlingar.

Musikbanken

Ibland finns det önskemål om att komplettera den levande musiken med digital, vid exempelvis kyrkliga handlingar. Musikbanken gör det möjligt att spela digital musik i församlingar på ett lagligt sätt.

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Om musik i kyrkans gudstjänster, live och inspelad

Musik av många olika slag klingar i våra gudstjänster. Här kan du läsa om saker du måste tänka på för att församlingen ska följa de lagar om upphovsrätt som finns.

En gammal kyrkorgel.

Orgelinventering i Göteborgs stift

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomförs en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020-2022.

Göteborgs stifts Orgellärarnätverk

Mera orgelundervisning! Vi behöver fler orgelelever och fler som undervisar. Kom med i Göteborgs stifts orgellärarnätverk!

Tävling - skapa ett orgeläventyr

Vill du ge barn och unga en chans att möta kyrkans berättelser, kyrkorum och orglar? Vill du bidra till att ge “varje nioåring en orgelupplevelse”?  Välkommen att delta i Göteborgs stifts tävling "Skapa ett orgeläventyr". 16 maj till 15 november 2022. Vinnarna presenteras i april 2023.  

En vitklädd person håller i en kyrkohandbok.

Webbverktyg för gudstjänstordningar

Sätt ihop och skriv ut olika gudstjänstagendor med hjälp av webbverktyget för Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Vill du veta mer eller prata musik?
Kontakta mig gärna!