En gammal kyrkorgel.
Foto: Maria Lundström /Ikon

Orgelinventering i Göteborgs stift

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomförs en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020-2022.

Våra fantastiska orglar
Kyrkorglarna i Göteborgs stift utgör en viktig del av stiftets kyrkliga kulturarv med sina kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden. Orglarna har en viktig uppgift vid församlingarnas gudstjänster och förrättningar.

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomförs en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020-2022. Inventeringen kommer presenteras i en publik internetbaserad databas. Resultatet utgör även underlag för inmatning av en underhållsplan för varje orgel i underhållssystemet Incit Xpand.

Här kan du komma till orgeldatabasen. 

GOART AB står för projektledning och inventering. GOART AB är ett bolag ägt av Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA). Personerna som utför uppdraget har tidigare under många år varit verksamma vid Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Projektet finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Genomförande
Inventeringen genomförs i ett kontrakt i taget. Innan inventeringen startar i kontraktet bjuds alla intresserade och berörda i kontraktet in till ett informationsmöte. När samtliga instrument i kontraktet inventerats inbjuds på nytt till en samling med information om resultaten. 

Inventeringen sker i tre steg:
1. Förberedelser: insamlande av platsinformation, bakgrundsinformation, digitalisering och inmatning av arkivdokument.               
2. Inventering: inventering genom platsbesök där även inventering av magasinerat material ingår. Musiker inbjuds att följa arbetet på plats i mån av intresse.                     
3. Efterbearbetning: bearbetning och inmatning av fotografier, korrekturläsning och faktagranskning.

Tidplan för inventeringen

2020

Mölndals och Partille kontrakt, inventering klar. Materialet publicerat i databasen.
Kungsbacka kontrakt, inventering klar. Materialet publicerat i databasen. 

2021

Göta Älvdalens kontrakt, inventering klar våren 2021. Uppföljningsmöte 3 mars 2022 i Solberga kyrka. 
Göteborgs norra kontrakt, inventering klar våren 2021. Uppföljningsmöte 8 mars 2022 i Allhelgonakyrkan.
Norra Bohusläns kontrakt, inventering klar våren 2021. Uppföljningsmöte 9 mars 2022 i Foss församlingshem.
Göteborgs södra kontrakt, inventering klar våren 2021. Uppföljningsmöte 17 mars 2022 i Oscar Fredriks församlingshem.    

Halmstads- och Laholms kontrakt, inventering klar hösten 2021. Uppföljningsmöte 15 november 2022.
Uddevalla- och Stenungssunds kontrakt, inventering klar hösten 2021. Uppföljningsmöte 9 november 2022. 

2022

Marks- och Kinds kontrakt, informationsmöte 19 januari 2022. Inventeras våren 2022. Uppföljningsmöte 22 november 2022.
Varbergs- och Falkenbergs kontrakt, informationsmöte 24 januari 2022. Inventeras våren 2022. Uppföljningsmöte 30 november 2022.