Foto: GettyImages

Checklista

Till hjälp för att arbeta med ideellt medarbetarskap. Gå gärna igenom punkterna tillsammans och samtala om hur ni vill ha det, får ett få en gemensam grundsyn kring ideellt engagemang.

Policy för ideellt medarbetarskap

Vision och värdegrund
Vilken är vår identitet som kyrka och varför är ideellt medarbetarskap viktigt?

Relationen mellan anställda och ideella medarbetare
Hur skiljer sig de olika rollerna åt? 

Organisering av det ideella arbetet
Vem ansvarar för de ideella medarbetarna och det ideella arbetet? Vad innebär ansvaret?

Introduktion och utbildning
Hur introduceras de ideella så de känner sig välkomna och trygga i församlingen/pastoratet?

Handledning, stöd och utvärdering
Vilka resurser bidrar församlingen med? Vilket ansvar ges till de ideella?

Problemlösning
Hur hanterar vi utmaningar och konflikter?

Överenskommelse
Hur ser våra rutiner ut för att komma överens med ideella? Vad är viktigt när vi kommer överens?

Tystnadslöfte
Hur tydliggör vi om det krävs tystnadslöfte generellt eller enbart i vissa uppdrag?

Uppmuntran
Hur visar vi uppskattning för de ideella medarbetarnas engagemang?

Utgiftsersättning
Vilka riktlinjer gäller för eventuell utgiftsersättning för de ideella?

Försäkringar
Hur ser försäkringsansvaret ut för de ideella?

Kommunikation
Hur synliggör vi ideella uppdrag externt? Hur kommunicerar vi med våra ideella medarbetare på ett inkluderande sätt?

Andra policys
Finns det andra policydokument eller riktlinjer som är viktiga för ideella att känna till?

Dokumentansvarig
Namn eller titel på den som ansvarar för att policyn är aktuell och förankrad i församlingen/pastoratet

Ladda ner checklistan ”Policy för ideellt medarbetarskap” här