Dataskyddsombud, ramavtal

Göteborg, Karlstad och Skara stift har tecknat ett 2+1-årigt ramavtal med leverantören Xeeda AB för Dataskyddsombudstjänster.

Xeeda är ett Dataskyddsombud som har bred juridiska kompetens och lång erfarenhet inom IT-säkerhet och dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2018. Öppenhet, tydlighet och enkelhet är viktiga ord som Xeeda jobbar efter där de ser samverkansformer och utveckling som en självklarhet. Församlingarna och pastoraten ska känns sig trygga i deras uppdrag att hantera personuppgifter med hjälp och stöd av leverantören som ger obegränsat med råd och stöd vid frågor som rör GDPR och- eller andra områden inom juridik eller IT-säkerhet (där vissa tjänster går som tilläggstjänster utöver abonnemangskostnaden). 

Leverantören har ett tydligt tjänsteutbud och en abonnemangsform som vi hoppas ska passa många enheter. Xeeda kommer inom ramen för abonnemanget bistå med utbildningar, nyhetsbrev och en öppen dialog för att sprida kunskap och information som rör aktuella ämnen inom GDPR. 

Vi är stolta och glada att kunna rekommendera Xeeda till er som externt Dataskyddsombud och vi hoppas att ni ska finna deras tjänster och utbud tilltalande och att så många av er som möjligt vill avropa ramavtalet – för bättre samverkan!

Kort om Xeeda

Xeeda är ett managementbolag med stark kompetens inom GDPR och har sitt säte i Stockholm. Xeeda har godkänt och skrivit under vår uppförandekod för leverantörer och är en organisation som aktivt jobbar för främjande och utveckling inom miljö- och hållbarhet. Läs gärna mer om leverantören och möt några av deras konsulter här https://gansub.com/t/pm/5402833573942/

Så här gör du för att ansluta till ramavtalet

  • Läs igenom ramavtalet och dess bilagor. (De viktigaste dokumenten är ramavtalet, avropsavtalet och prislistan)
  • Fyll i Avropsavtalet (bilaga 7).
  • Skicka Avropsavtalet till . När det har mottagits får ni dokumenten tillbaka för E-signering. Ni kommer inte behöva signera det för hand.
  • När avtalet är signerat av båda parter får ni en kopia på det.
  • Därefter kommer leverantören ta kontakt med respektive beställande enhet så snart som möjligt. 
  • Dataskyddsombudet tar ansvar för att anmäla varje ny beställande enhet till Integritetsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, med uppdatering om ert nya Dataskyddsombud. Det behöver ni inte göra detta själva.
  • Uppgifter som ni ska lägga ut på er externwebb kring ert nya Dataskyddsombud kommer att ges till respektive beställande enhet från er kontaktperson på Xeeda.

På Göteborgs stifts webb kommer det kontinuerligt läggas upp ny och aktuell information från Xeeda, mallar och lathundar samt nyhetsbrev och digitala utbildningar. 

Du hittar alla dokument som rör ramavtalet med Xeeda här

 

Kontaktperson på Xeeda