Göteborgs och Skara stifts flyktingfond

Göteborg och Skara stift har en gemensam fond för mindre bidrag till framförallt kostnader i samband med familjeåterförening.

Göteborg och Skara stift har en gemensam fond för mindre bidrag till framförallt kostnader i samband med familjeåterförening. Röda Korset kan i vissa fall ge stöd när kostnaderna är stora och Flyktingfonden kan då ge bidrag till Röda Korsets egenavgift. Läs mer i dokumentet "Röda Korset om familjeåterförening" längre ned. Bidrag för enskilda kan sökas och förmedlas genom församlingar eller organisationer.

  • Det kan också handla om advokatkostnader framförallt i samband med verkställighetshinder.
  • Kontaktpersonen nedan svarar på frågor om fonden och tar emot ansökningar.
  • På sidan Dokument diakoni hittar du blanketten "Flyktingfonden Ansökningsformulär" som ska användas för ansökan. Den finns både i Word och PDF-format.
  • Ansökningarna hanteras av representanter från Göteborgs och Skara stift.

Fonden finansieras genom stiftskollekt i Skara och Göteborgs stift, men det är också möjligt att ta upp församlingskollekter för detta ändamål. Sådana kollekter sätts in på Göteborgs stifts bankgiro: 5622-3795. Ange Flyktingfonden, kostnadsställe 2878.

Det finns ett swishnummer kopplat till Flyktingfonden som gör det enklare för privatpersoner att ge ett bidrag 123 448 7336.

​Röda korsets information angående familjeåterförening

Röda Korset tar emot ansökningar för resor i samband med familjeåterförening. Röda Korset kommer att ta kontakt med dig som redan har ett pågående ärende med mer information. Om du har frågor är du välkommen att ringa Röda Korsets migrationsrådgivning som är öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 09:30-12:00. Du kan även mejla till 

Relaterade länkar​

Migrationsverket om familjeåterförening​

Röda Korset om familjeåterförening​

Ansökningsformulär flyktingfonden