Detalj av nattvardskalk i förgyllt silver.
Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Ansökan KAE

Kyrkoantikvarisk ersättning söks i ett digitalt IT-system som är tillgängligt för alla enheter i Svenska kyrkan. Behörighet får du av din lokala behörighetsadministratör. Läs mer om behörighet och lär dig hur du ansöker i utbildningsmaterialet på nationell nivås intranät.

Ansök om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) i Public360

Ansökan ska gälla en kyrka och kan innehålla en eller flera åtgärder. Olika typer av åtgärder ger olika hög ersättningsnivå. Stora sammansatta projekt behöver delas upp i flera åtgärder. Vi rekommenderar att ni kontaktar stiftsantikvarierna för vägledning.

Lär dig hur du ansöker om KAE i Public360 på Kornet: IT-stöd för kyrkoantikvarisk ersättning

 

​Obligatoriska handlingar i ansökan:

  • Protokoll från i ansvarigt organ (i regel kyrkorådet) med beslut att utföra åtgärden och att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning. Endast ett utdrag ur budgeten godkänns inte.
  • Kopia av länsstyrelsens beslut, i de fall åtgärden kräver tillstånd. 
  • Projektbeskrivning som beskriver åtgärdernas omfattning, tillvägagångssätt och materialval. Eventuella ritningar eller andra relevanta underlag.
  • Kostnadsberäkning per åtgärd inklusive moms. Varje åtgärd i Public360 har ett kostnadsberäkningsdokument som innehåller en excelfil som du öppnar, fyller i och sparar. KAE kan inte finansiera administration eller andra arbetsuppgifter som redan ryms inom ordinarie tjänster. Egna omkostnader kan i vissa fall räknas med, kontakta stiftsantikvarie för vad som gäller i ditt fall.

När ni ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning kan ni i vissa fall kombinera med en separat ansökan om kyrkounderhållsbidrag (KUB). På sidorna om kyrkounderhållsbidrag kan du läsa mer om hur ni går tillväga.

​Ansök innan arbetet påbörjas

Kyrkoantikvarisk ersättning kan inte ges för påbörjade arbeten. Undantag finns för åtgärder som behöver utföras akut, de kan stödjas med ersättning efter samråd med stiftsantikvarie och länsstyrelse. 

Arbetena kan påbörjas när ansökan inkommit och granskats av stiftsantikvarie. Observera att ni påbörjar arbetena utan att veta  om ersättning kommer att beviljas. Kom ihåg att ni alltid ska anlita en antikvarisk medverkande/expert före arbetet påbörjas. Läs mer om antikvarisk medverkan på sidan Villkor för KAE.​

Ansök om tillstånd hos länsstyrelsen i god tid

För många åtgärder behövs länsstyrelsens tillstånd så kallad "tillståndspliktig åtgärd". Om ni saknar tillstånd när stiftsstyrelsen beslutar om kyrkoantikvarisk ersättning kommer ansökan att avslås. Kontakta därför alltid Länsstyrelsen i Halland eller Länsstyrelsen i Västra Götaland i god tid.