Gemensam IT-plattform (GIP)

En gemensam IT-miljö finns sedan våren 2012 klar att ansluta sig till. Det innebär att det finns anledning för de lokala ekonomiska enheterna som ännu inte anslutit sig, att i kommande års mål- och resursfördelningsprogram arbeta in konsekvenserna av en eventuell anslutning.

Bakgrund

Stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige i Göteborgs stift har sedan tidigare beslutat att ställa sig positiv till etablering av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform i Göteborgs stift. De har vidare förklarat sig villiga att medverka till finansieringen av en sådan satsning via Riktat Församlingsbidrag. Ett erbjudande till Göteborgs stifts församlingar och pastorat om införande av GIP infogades dessutom i budgetskrivelsen för 2011–2013.
Dessa beslut innebar att en fördjupad förstudie genomfördes och att Göteborgs stift i samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå och Svenska kyrkan i Göteborg på skilda sätt förberedde etableringen av IT-plattformen. GIP innebär dels tillgång till serverkapacitet, dels att enhetens programvaror kan köras på dessa servrar. Integrerad backup tillhandahålls för hela IT-miljön samt support inom ramen för Svenska kyrkans kanslistöd.

Syfte

Syftet med att ansluta sig till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform är att frigöra resurser inom det administrativa området.

En omedelbar följd av etableringen av en gemensam IT-plattform är ökade möjligheter att hitta önskvärda former för administrativ samverkan mellan lokala enheter, stift och nationell nivå.
Att finnas i en Svenska kyrkans gemensamma IT-miljö ger dessutom möjlighet att dela på administrativ kompetens och administrativ arbetstid. Det kan exempelvis vara gemensamma upphandlingar av programvaror och licenser, gemensamma administrativa mallar, tillgång till ett samlat utbud av kontinuerlig och kostnadseffektiv IT-utbildning, möjlighet att hjälpas åt med administrativa sysslor såsom exempelvis budget, bokslut, lönehantering m.m.
Ytterligare öka kvalitén på enhetens IT-stöd i form av högre tillgänglighet, ökad säkerhet vad gäller exempelvis antivirus och backup-tagning, förenklade rutiner för uppdateringar, licenshantering o s v.

Historik

I stiftets förberedelser ingick att, via en avsiktsförklaring, få en uppfattning om intresset av att bli en del av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform. Denna avsiktsförklaring gav i sin tur den ekonomiska enheten en kostnadsfri teknisk och ekonomisk inventering av enhetens egen IT-miljö. 69 enheter tecknade en avsiktsförklaring.

Resultatet av inventeringen är till stöd både för enheternas ställningstagande till en eventuell anslutning och för stiftet i sin planering av etableringen och har återrapporterats till enheterna.  Avtal om anslutning har sedan våren 2012 kommit in och registrerats hos stiftet.

Anslutna enheter i stiftet (i anslutningsordning):

Öckerö, Starrkärr-Kilanda, Munkedal, Kungälv, Vallda och Släp, Lilla Edet, Torup, Fritsla-Skephult, Bollebygd, Himledalen, Varberg, Träslöv, Bro, Kind, Kville, Herrestad, Strömstad, Stora Lundby-Östad, Skepplanda, Lerum, Torsby, Ljungskile, Orust, Bokenäset, Uddevalla, Harplinge-Steninge, Solberga, Norum, Nödinge, Lysekil, stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift, Hök, Romelanda, Lindome, Onsala, Getinge-Oskarström, Spekeröd-Ucklum, Örby-Skene, Skallsjö, Kinna, Tanum, Mölndal, Värö-Stråvalla, Tjörn, Askim, Backa, Carl Johan, Domkyrkopastoratet, Göteborgs begravningssamfällighet, Lundby, Nylöse, Torslanda-Björlanda, Västra Frölunda, Örgryte, Partille, Västra Mark, Laholm, Tvååker, Björketorp, Tölö-Älvsåker, Söndrum-Vapnö, Snöstorp, Kungsbacka-Hanhals, Falkenberg, Lindberga, Sotenäs, Istorp, Halmstad och Råda.

Dessutom är stiftskansliet i Göteborg anslutet sedan maj 2012.

Nuläge

GIP som helhet har fler än 16 000 personer i mer än 430 församlingar anslutit sig i hela Sverige och 2022-01-01 är mer än 90% av alla datoranvändare i Göteborgs stift anslutna till GIP.

Arbetet med att försöka ansluta fler enheter kommer att fortsätta. Det är 2022-10-01 6 st enheter som inte är med i GIP inom Göteborgs stift.

Från och med hösten 2021 införs nya GIP enheter både i GIP och Microsoft 365. Läs mer om M365 här.​

Införande i GIP och M365 2023:
Inga planerade just nu.

Anslut er till GIP:

Är ni intresserade av att gå med i den gemensamma IT-plattformen?
Kontakta Karolina Sandqvist.