Foto: Magnus Aronson/IKON

Hyvä hallinto

Kirkkojärjestyksen mukaan Ruotsin kirkolla on oltava toiminnassaan hyvä talousasioiden hoito ja kirkon varoja on hallinnoitava tehokkaasti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla kirkon perusarvojen mukaan.

Koska Ruotsin kirkko ja hiippakunta tekevät yhteishankintoja ja kilpailuttavat edullisia sopimuksia ammattimaisesti, jokaisen yksittäisen seurakunnan ei tarvitse käyttää aikaa erilaisten toimitusvaihtoehtojen arviointiin. Niille on hyötyä siitä, että käytettävissä jo on kilpailutettuja toimittajia, jotka ovat sitoutuneet käyttäytymään vastuullisesti työntekijöitään, ympäröivää yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan.

Göteborgin hiippakunta haluaa olla kestävän kehityksen esikuva ja kantaa aktiivisesti vastuuta hiippakunnan seurakuntien tukemisesta ja inspiroinnista yhteisessä tehtävässämme hoitaa Jumalan luomakuntaa. Hiippakunnassa on asiantuntijoita, jotka tukevat seurakuntien hallintoa ja auttavat muun muassa tilojen kunnossapito- ja korjaussuunnitelmien teossa ja kirkon esineiden inventoinnissa sekä tarjoavat ammattitaidon kehittämistä kestävän kehityksen kysymyksissä.

Kirkkomme ovat aina olleet eläviä rakennuksia ja muuttuneet niissä aikojen kuluessa kokoontuneiden ihmisten myötä. Kirkko on kuin puu, jonka vuosirenkaat muodostuvat käsityöläisten ja taiteilijoiden työstä luoda Jumalan kohtaamiselle tarkoitettu tila. Jumalanpalveluksen viettäjät ovat myös jättäneet jälkensä vuosirenkaisiin lahjoittamalla tai valmistamalla esineitä kirkkotilan koristukseksi.

Useimmat kirkoistamme ovat lain mukaan suojattuja, jotta kulttuurihistorialliset arvot säilyvät meille ja tuleville sukupolville. Tämän ei tarvitse merkitä sitä, että muutokset eivät olisi ollenkaan sallittuja, vaan että lääninhallituksen kanssa pitää päästä yksimielisyyteen järkevistä ratkaisuista. Kun valtio ja kirkko erotettiin toisistaan, käyttöön tuli kirkkoantikvaarinen korvaus. Tällä korvauksella kaikki veronmaksajat ovat mukana kirkollisen kulttuuriperinnön hoidossa. Lisäksi hiippakunnassa on alueellinen neuvonpitoryhmä kirkollisille kulttuurimuistoille. Jäseninä on Ruotsin kirkon, lääninhallitusten ja aluemuseoiden edustajia.

Göteborgin hiippakuntakanslian on edistettävä hyvää hallintoa hiippakunnan seurakunnissa ja pastoraateissa. Tarjoamalla luotettavaa ja ammattitaitoista tukea vapautuu resursseja seurakuntien perustehtävien hoitoon. Hiippakuntakanslia tarjoaa toimistopalveluja alueilla Talous, HR ja Kiinteistö ja voi lisätä palveluja, jos on kysyntää.

Biskop Susanne Rappmann välsignar.

Pastoraalinen tehtävä

Piispa valvoo hiippakunnan seurakuntia ja edesauttaa niiden toimimista paikkoina, joissa ihmiset saavat kohdata toisensa ja Jumalan. Piispa edustaa usein kirkkoa ja antaa lausuntoja eri kysymyksistä esimerkiksi viestimissä ja tavatessaan päätöksentekijöitä.

Perustehtävä

Ruotsin kirkko on sopinut, että kaikkien seurakuntien perustehtävät ovat jumalanpalvelukset, opetus, diakonia ja lähetys. Tarkoitus on, että ihmiset elävät uskossa Jeesukseen Kristukseen ja kristilliseen yhteyteen.

Papinpalkkavarojen hallinnointi

Ruotsin kirkon metsät, maat ja rahastot kuuluvat yhteisen nimen Papinpalkkavarat (Prästlönetillgångar, PLT) alle.