Gemensam telefoniplattform (GTP)

Telefoni är ett område som är lämpligt att samordna. Samordning av telefonin i Svenska kyrkan ger viktiga fördelar som ökad tillgänglighet och minskade kostnader genom samordningsvinster och gemensamma fördelaktiga avtal. Telefonilösningarna i den gemensamma telefoniplattformen (GTP) fungerar och utvecklas med den kvalitet som behövs för att effektivt stödja verksamheten och den grundläggande uppgiften.

GTP inom Svenska kyrkan innebär att Telia Touchpoint Plus är den systemlösning som används. Strukturen blir därmed lika för en gemensam telefonilösning för anslutna församlingar. Svenska kyrkan arbetar på den nationella nivån aktivt för att genom gynnsamma ramavtal för telefoni och andra insatser, skapa goda förutsättningar för telefonin inom Svenska kyrkan och en utveckling av möjligheterna till god tillgänglighet genom ökad samverkan och samordning av telefonin.

Gemensam telefoniplattform Göteborgs stift

Med GTP får enheten ytterligare fördelar:

(en del av funktionerna medför en mindre engångs- eller månadskostnad):

Kalenderkoppling: om man slår på funktionen så synkroniseras Outlookkalendern med telefonen så att den stängs av under angiven tid för mötet eller gudstjänsten.

Telefonistöd:
Ett praktiskt datorstöd för din telefon- för hänvisningar, meddelanden och sökningar på medarbetare.

Touchpoint Plusappen: GTP ger ytterligare funktionalitet till appen 

Gemensam telefonist: Det innebär att växeln i Göteborgs stift kan ta samtalen som kommer in till församlingarnas huvudnummer och sedan koppla samtalet vidare till berörd person alternativt lämna ett meddelande. För närvarande erbjuds detta gratis vid tillfälliga vakanser eller t.ex personalresor.  

Anslut er till GTP

Är ni intresserade av att gå med i den gemensamma telefoniplattformen eller ett Touchpoint Plusavtal utan att ta steget in i GTP hör av er till vår kontaktperson på Telia: 

Carina J Carlsson

Vill du veta mer? kontakta oss gärna!

Ola Öst, IT-samordnare

Stiftskansliets receptionister är duktiga på Touchpoint Plus och ger gärna råd och tips:
Anna Thörn Wistrand och Lotta Olsson

031-771 30 00