Foto: Kristin Lidell

Kommunikation

Mycket information inom kommunikationsområdet finns på nationell nivås intranät Kornet och på vår interna mötesplats Kommunikation i Göteborgs stift.

Kommunikation - Nationell nivå

Kommunikationsavdelningen på nationell nivå arbetar med råd och riktlinjer inom kommunikationsområdet. De tillhandahåller information och hjälp i arbetet med analys, strategi, planering, kampanjer och liknande frågor.
Läs mer om Kommunikation på Kornet

Mötesplats för Kommunikation i Göteborgs stift

För medarbetare som arbetar med kommunikationsuppgifter i eller tillsammans med Göteborgs stift finns en intern mötesplats med nyheter, information och dialog.

Läs mer på Kommunikation i Göteborgs stift

Dokument kommunikation

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat att som kan användas fritt. Anpassa frimodigt så de matchar den lokala kontexten. Fråga gärna om frågor uppstår.

Kompetensutveckling kommunikation

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang inom kommunikation terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.

Grafisk profil för Svenska kyrkan

Vår grafiska profil hjälper oss att vara konsekventa i vårt visuella arbete. Här får du veta allt du behöver om hur vår grafiska profil ser ut och ska användas.

En blond liten flicka i snickarbyxor och stickad tröja sitter i en kyrkbänk. Andra besökare syns suddigt i bakgrunden.

Kampanjer

Genom att delta i kampanjerna kan församlingar bidra till att sprida kyrkans budskap och värderingar till en bredare publik, samt öka medvetenheten om viktiga frågor som rör samhället och människors liv.

Kommunikationstjänster

Inom kommunikationsområdet kan vi stötta med idéarbete, marknadsföring, redaktionellt arbete och opinionsbildning. Vårt mål är att bidra till en effektiv och trygg kommunikationsorganisation som synliggör kyrkan i samhället och stärker medarbetare och chefer i sina uppdrag.

Personliga möten

Det personliga mötet har genomgått stora förändringar under historien. Kanske är förändringarna som störst just nu i takt med urbanisering, digitalisering och sociala medier.

Trycksaker och profilprodukter

Den visuella identiteten utgör ramverk för utformning av kommunikationsmaterial till stiftets alla verksamheter.

Verktyg

Svenska kyrkan har flera gemensamma kommunikationsverktyg som ni i er församling/pastorat kan använda er av.