Foto: GettyImages

Kommunikation

Genom att vara konsekventa i vårt visuella arbete i alla kanaler, skapas bättre förutsättningar för att människor ska känna igen Svenska kyrkan. Det hjälper oss att uppfylla målet med vårt kommunikationsarbete: att visa på samhällsnyttan och hur kyrkan är relevant i människors liv.

Analys, strategi och planering

Visionen för vårt kommunikationsarbete är en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Digitala kanaler

Uppdraget är att tillsammans arbeta för att publicera, underhålla och utveckla levande digitala platser som upplevs som relevanta och användarvänliga, med innehåll som ger besökaren den nytta som hen förväntar sig vid ett besök.

Grafisk profil

Grafiska manualen är en viktig byggsten i er kommunikation som hjälper människor att snabbt känna igen att det är Svenska kyrkan som kommunicerar.

Innehåll, text och bild

Svenska kyrkans visuella identitet kommunicerar de grundläggande kärnvärdena: närvaro, öppenhet och hopp. Handboken utgår från de nationellt framtagna styrdokumenten som erbjuds alla enheter inom Svenska kyrkan.

Kontakt/press

Kontakt med media, nätverk, samverkanskanaler, stiftskommunikatörer.

Personliga möten

Det personliga mötet har genomgått stora förändringar under historien. Kanske är förändringarna som störst just nu i takt med urbanisering, digitalisering och sociala medier.

Satsningar och kampanjmaterial

Kommunikationsåret planeras för att vara i samklang med fokusområden och förhållningssätt, satsningar och även kyrkoåret och samhällsåret.

Trycksaker och profilprodukter

Den visuella identiteten utgör ramverk för utformning av kommunikationsmaterial till stiftets alla verksamheter.

Verktyg

Svenska kyrkan har flera gemensamma verktyg som ni i er församling/ert pastorat kan använda er av i er kommunikation.