Handfast konsultativ hjälp

Undervisning i kristen tro sker överallt där liv och tro delas, levs och praktiseras. För att stärka och utveckla församlingens teologiska och pedagogiska medvetenhet kring undervisning och lärande erbjuds handfast konsultativ hjälp i form av workshops, föreläsningar och kortare input. Ges på förfrågan.

Kyrkans kallelse att undervisa är en del av församlingens identitet och uppgift. Församlingen lär genom hela sitt sätt att vara. Vi bär berättelser, sånger och erfarenheter att upptäcka och ge vidare. Vad vill vi berätta? Hur hittar vi ett språk för vår berättelse? Vilka språk betonar vi? Är det handling, bild, musik, konst eller ord? Vill vi överrösta andra? Hur hittar vi anknytningspunkter mellan liv och kyrkliga traditioner? Hur ser vi på den vi möter? Vad kan vi lära av varandra? Hur balanserar vi småpratande och bråddjup? Vad är vår evangelisk-lutherska kyrkas bidrag till människors livsmod? Vilken atmosfär bidrar våra pedagogiska och teologiska val till?

För att få riktning, stöd och redskap in i frågorna finns styr- och grunddokumenten Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (2020) och Biskoparnas brev om lärande och undervisning ”och lär dem…” (2021). De ger perspektiv och betonar lärandet som pågående process samt fastslår att alla former av lärande och undervisning måste bygga på medvetna och tydligt redovisade ställningstaganden och medvetna värderingar. Att gemensamt ställa och utforska frågor i samklang med det som styr- och grunddokumenten föreskriver utvecklar och gör oss starkare tillsammans.

Som stöd i det arbetet skräddarsyr Göteborgs stift handfast konsultativ hjälp i form av kortare input, föreläsningar och/eller workshops efter behov på församlingars och pastorats initiativ.

Tillsammans får församlingens medarbetare möjlighet att inventera och reflektera över församlingens/pastoratets undervisningsuppdrag och hur arbetet kan systematiseras och utvecklas. Genom att reflektera och genomlysa det församlingen/pastoratet redan gör lokalt arbetar vi strategiskt och gör medvetna val i samklang med den gemensamma nationella satsningen på lärande och undervisning. Innehållet styrs av församlingens behov och kan exempelvis bestå av:

  • Vad är undervisning och lärande?
  • Hur håller vi samman pedagogik och teologi?
  • Hur vill vi att våra lärmiljöer ska vara och hur kommer vi dit?
  • Vad är programmet Lärande och undervisning?
  • Vad är undervisning i en evangelisk luthersk folkkyrka?
  • Vad kan vi lära av sekelskiftet 1900, teologiska mönster och perspektiv?
  • Vi processar biskopsbrevet om lärande och undervisning - "och lär dem..."
  • Vi processar ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete”

Som ett led i stiftskansliets uppdrag att stötta, uppmuntra och utmana församlingarna i den grundläggande uppgiften är erbjudandet kostnadsfritt och ges inom ramen för programmet Lärande och undervisning.

Kostnadsfritt

Ges på förfrågan