Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp är varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling.

Begreppet rymmer inte enbart sexuella handlingar utan också kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur. Sexuella övergrepp omfattar såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda handlingar.

En viktig aspekt att notera är frågan om beroende och makt. I relationen mellan en arbetsledare och en medarbetare finns ett beroendeförhållande. På samma sätt är den som söker sig till kyrkans verksamhet i någon mån beroende av människorna där.

Ingen anställd, förtroendevald eller frivillig medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov.