Kvinnor i ett afrikanskt land skördar plantor. I ena hörnet av bilden står texten "8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt".
Foto: Fairtrade Sverige

Fairtrade

Målen i Agenda 2030 relaterar till Svenska kyrkans verksamhet. Läs mer om vårt arbete för hållbar utveckling.

Engagemang för rättvis handel

Svenska kyrkan driver frågan om rättvis handel genom bland annat Fairtrade. Fairtrade-systemet syftar till att skapa förutsättningar för anständiga villkor i produktionen av varor som importeras till Sverige. Genom Fairtrade förbättras villkoren för hushåll som är beroende av jordbruket som inkomstkälla.

2019 var Svenska kyrkan, genom Fairtrade Sverige, med och startade Ethical Trading Initiative för schyssta villkor i världshandeln.

Svenska kyrkans församlingar engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Under 2009-2020 engagerade många församlingar sig i nätverket Kyrka för Fairtrade, ett engagemang som idag fortgår i nätverk genom Fairtrade Sverige, Fair Trade Återförsäljarna och initiativet Grön kyrka liksom genom Kyrkans miljödiplomering.

Om Fairtrade

Fairtrade-märkta varor säkerställer att priset som betalas för till exempel kaffe eller bananer täcker produktionskostnaderna med råge, vilket skyddar utsatta jordbrukssamhällen från instabila världsmarknadspriser. Fairtrade-premien, som ingår i priset som konsumenten betalar i butik, används till att finansiera sociala investeringar i kooperativen.

Ett ytterligare prispåslag för ekocertifierade produkter bidrar till att många kooperativ ställer om till ekologisk produktion. Drygt hälften av producentorganisationerna inom Fairtrade-systemet är idag dubbelcertifierade enligt både Fairtrades och ekologiska kriterier.

Som medlem i föreningen för Fairtrade i Sverige och delägare i Fairtrade AB bidrar Svenska kyrkan till en ökad efterfråga på certifierade varor. 

Klimatkompensation enligt Fairtrades kriterier

Fairtrade International har också en standard för klimatkompensation, Fairtrade Climate Standard. Standarden har ett tydligt fattigdomsperspektiv och bygger på kriterier från Fairtrade.

Fair Climate Fund (FCF) är den första aktören som har utvecklat projekt enligt standarden. De erbjuder riskfria lån för att projekt som minskar koldioxidutsläppen ska kunna komma igång. Lånet betalas av med så kallade koldioxidkrediter (Fairtrade Carbon Credits) som FCF säljer vidare. När lånet är avbetalat ger försäljningen direkta inkomster till byarna. En premie ingår även i priset, som kooperativen använder för att skydda sig mot klimatförändringarna.

Bara verksamheter som tydligt beräknar och arbetar med att minska sina utsläpp tillåts köpa klimatkompensation enligt Fairtrade Climate Standard. Flera av Svenska kyrkans enheter tar ansvar för de utsläpp som de inte klarar av att minska genom Fairtrade Carbon Credits, med målsättningen att fortsätta arbetet med att minska utsläppen ytterligare.