Texten "11 Hållbara städer och samhällen" står i vitt mot en orange bakgrund. Under texten finns flera hus i olika form och storlek.
Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Målen i Agenda 2030 relaterar till Svenska kyrkans verksamhet. Läs mer om vårt arbete för hållbar utveckling.

Mål 11 handlar om hur städer och samhällen ska kunna bli inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Svenska kyrkan bidrar till social sammanhållning och öppna mötesplatser där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor.

I den svenska kontexten handlar det exempelvis om insatser för att minska segregationen. I det internationella arbetet bidrar vi till att stärka utsatta gruppers kapacitet att stå emot katastrofer. Hållbara städer och samhällen handlar också om att skydda och trygga världens kultur- och naturvärden - något som Svenska kyrkan bidrar till förvaltningen av kyrkor och skogar. 

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .

Så arbetar vi med människor på flykt

Svenska kyrkan har en lång tradition av att stödja människor på flykt, både i Sverige och ute i världen. Vi vill bidra till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans. Här kan du ta del av hur vi på olika sätt arbetar med att ge stöd och att skapa gemenskap.

Mamma och dotter går längs en gata i ett tältläger

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

En mörk skolkorridor, där några människor syns längst bort.

Stöd vid kriser

Svenska kyrkan har stor erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att möta människor i oro och sorg. Det gäller både i Sverige och i utlandet.