Forskning och projekt

Vi bedriver kyrkorelevant forskning i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle. De aktuella forskningsprojekten genomförs inom flera olika områden.

Här presenteras pågående forskningsprojekt som vi driver eller är engagerade i. Under rubriken Tidigare forskning och projekt hittar du också en lista på avslutade projekt och dokumentation.

Pågående forskning och projekt

Här presenteras pågående forskningsprojekt som vi driver eller är engagerade i.

Tidigare forskning och projekt

Här presenteras forskningsprojekt som är avslutade med länkar till publikationer och dokumentation.

ATT SAMARBETA MED OSS

Forskningsenheten samarbetar gärna med andra aktörer inom akademi, samhälle och kyrka. Förmågan att med forskning som verktyg arbeta med utveckling och förändring ser vi som det viktigaste vi kan bidra med. Vi har också god kontakt ut i regionala och lokala kyrkliga sammanhang. Vi söker gärna medel i samverkan och kan i vissa fall gå in med forskares tid i projektansökningar. Däremot har inte enheten några finansiella resurser att bidra med.