präst samtalar med en polis.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrka–Polis i samverkan

Svenska kyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen: Polisförbundet och Statligt anställda, ST.

Kyrka–Polis i samverkan

Den grundläggande överenskommelsen för Kyrka–Polis i samverkan är skriven mellan Polismyndigheten och Sveriges kristna råd, SKR. Denna är sedan delegerad från SKR till Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms Katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Överenskommelsen gör det möjligt för församlingar att samverka med polisen. Lokala överenskommelser mellan lokal församling och lokal polismyndighet kan tecknas och där finns många olika yrkeskategorier verksamma från Svenska kyrkan.

Polismyndigheten bekostar utbildning och fortbildning för de präster och diakoner som ska verka inom Kyrka–Polis i samverkan. Församlingarna står för lönekostnaderna för präster och diakoner under utbildningen och för det arbete de utför inom samverkan för Kyrka–Polis. 

Kyrka-Polis i samverkan handlar om att

  • präster och diakoner kan bistå polisen vid överlämnande av dödsbud
  • präster och diakoner kan vara ett stöd för polisanställda och anhöriga genom stödsamtal, avlastningssamtal eller själavård
  • församlingar kan erbjuda brottsofferstöd
  • präster och diakoner kan leda handledningsgrupper
  • präster och diakoner kan genomföra minnesstunder för polisanställda och vara ett stöd för drabbade anhöriga och arbetskamrater till anställda som avlidit.

Om Kyrka–Polis i samverkan på Sveriges kristna råds webbplats