En glad biskop Johan Dalman vinkar till de många besökarna i Uppsala domkyrka.
Foto: Magnus Aronson

Biskop Johan Dalman

Biskop Johan Dalman, född 1960, är Strängnäs stifts 58:e biskop. Han har rötterna i Göteborg och fick tron på Jesus med sig från unga år, inte minst mamma och mormor spelade en viktig roll.

Valspråk

De första lärjungarna frågar Jesus: -Var bor du? Han svarar: -Följ med och se!
Samma ord gäller oss. Tron är inget intellektuellt läggpussel – den är en livslång nyfiken upptäcktsfärd tillsammans med Kristus.

Biskop Johans veckofilmer

Vad vill det här bibelordet säga oss? Vilka beröringspunkter finns med våra liv och vår vardag? Betraktelser över kyrkoårets texter. En film för varje söndag med biskop Johan Dalman.

Sagt och skrivet av biskop Johan

Här finns ett urval av biskop Johan Dalmans texter och intervjuer.

Fullsatt domkyrka vid högtidssammankomst

Högtidligt och fint i Strängnäs domkyrka på nationaldagen när man uppmärksammade att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Högtidssammankomsten bjöd på kungabesök och nyskriven musik. 

Lunch i biskopsgården med anledning av 500-årsjubiléet

Den 6 juni bjöds det på nationaldagslunch i biskopsgården.

Om biskop Johan Dalman

Under 1980-talet studerade Johan Dalman teologi, konstvetenskap och praktiskt filosofi vid Uppsala universitet. Han disputerade 1989 med avhandlingen ”Guds tilltal i det sköna: Anthony Ashley Cooper, den tredje earlens av Shaftesbury teologiska estetik.” Det ledde till fortsatta forskningsstudier vid Harris Manchester College, Oxford, 1990/91.

Johan Dalman prästvigdes för Uppsala ärkestift 1990 och fick sin första prästtjänst i St Lars församling i Enköping 1991. Åren 1994-2000 arbetade han som Sekreterare för teologi, vid Kyrkokansliet i Uppsala, innan intresset för litteratur tog över och han började som förlagschef på Verbum AB, där han var verksam 2000-2003.

Under åren 2003-2008 var Johan Dalman Sekreterare för ekumenik med ansvar för Svenska kyrkans ekumeniska kontakter, och bland annat ordförande i den dialoggrupp som tog fram den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan 2006.

Han har varit domprost i Strängnäs sedan 2008 där han bland annat initierat projektet Domkyrkans framtid, med syfte att göra domkyrkan till en angelägenhet och samlingsplats för stiftets alla församlingar, och lokalt för stadens invånare.

Johan Dalman har medverkat i en rad publikationer. Ett av Johan Dalmans käraste ämne är Frälsarkransen och han är huvudförfattare till boken ”Frälsarkransen – Pärlor för livet” (Verbum, 2015.)

Våren 2015 valdes han till biskop i Strängnäs stift och biskopsvigdes den 6 september 2015 i Uppsala domkyrka av ärkebiskop Antje Jackelén.

Följ biskopen på Instagram #biskopdalman

Biskop 

Ordet biskop kommer från grekiskan och betyder tillsyningsman.

Biskopen har uppdraget att leda och utöva tillsyn över kyrkans arbete inom stiftet. Den främsta uppgiften är att i ord och handling förkunna evangelium, så att Guds kärlek blir synlig i världen.Till biskopens uppgifter hör också att inspirera präster, diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och diakoner. Det är även biskopens uppgift att företräda Svenska kyrkan i samhällslivet.

I Kyrkoordningen, 8:e kapitlet, preciseras biskops uppgifter. Biskopen är ordförande i domkapitel och stiftsstyrelse.

Prostar i Strängnäs stift

Att vara kontraktsprost är ett förtroendeuppdrag givet av både biskop och kontraktets präster och diakoner. Prosten fungerar ofta som en länk mellan biskop och kontraktets församlingar. Här hittar du kontaktuppgifter till prostarna

 • Marlene Wämmerfors Antonson

  Marlene Wämmerfors Antonson

  Strängnäs stift

  Pressekreterare, Kommunikatör

  Mer om Marlene Wämmerfors Antonson

  Pressmeddelande, webb, mediakontakter, omvärldsbevakning, redaktör Portalen.