Biskop Johan Dalmans böcker

Böndagbok av John Baillie i översättning och bearbetning av Johan Dalman (Verbum 2021).

Böndagbok är en bearbetning av den skotske prästen och teologiprofessorn John Baillies texter. Med över en miljon sålda exemplar och otaliga upplagor senare är denna andaktsbok en absolut klassiker. 

Detta är en andaktsbok att leva med länge. Varje dag, under en månads tid, ramas in av en morgon- och aftonbön. Bönerna är förtröstansfulla, frimodiga, ärliga – på en gång vardagliga och högstämda. Den Gud som möter oss i dessa böner tror på oss, tror gott om oss, vet att vi vill och kan väl, och förväntar sig en tro som märks i vardagen. Texterna tar läsaren på allvar, är på samma gång uppfordrande och kärleksfulla. Bönerna tåls att återkomma till många, många gånger. 

Illustratören Anna Blåder har gjort finstämda anfanger till varje andakt och återkommande små illustrationer i boken.

Boken finns till försäljning via Verbum

Högt i tak i heliga rum (Verbum 2019).

Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. De rymmer Guds tilltal, och det gör dem oändligt värdefulla.

Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden? Vad händer när fler ”får en egen nyckel” till kyrkorummet?

Denna bok är tänkt att vara till hjälp för kyrkoherdar, förtroendevalda med flera - för alla som har ansvar för kyrkobyggnaderna.

Boken finns till försäljning via Verbum.

Följ med och se (Verbum 2016) är biskop Johan Dalmans herdabrev till Strängnäs stift.

"Johan, följ med och se…" Med den uppmaningen från en katolsk nunna började biskop Johan Dalman sin tros resa. I sin bok säger han det samma till oss alla: Följ med och se!

Budskapet i biskop Johan Dalmans herdabrev är samma inspirerande fokus som han har haft under sitt första år som biskop. Han uppmanar ständigt alla med orden: Be, Bry dig och Fira gudstjänst.
Längs med vägen får man som läsare möjlighet att lära känna kyrkan och upptäcka kristen tro via bön, gudstjänst och vikten av att bry sig om varandra. 

Illustrationerna är gjorda av Anna Blåder, illustratör som arbetar i Nyköpings församling som kommunikatör.

Smakprov ur boken.

Boken finns till försäljning via Verbum.

 

 

Pärlor för livet är en introduktionsbok till Frälsarkransen.
Till dess 20-årsjubileum har Johan Dalman, sedan många år en av dem som ber och mediterar med Frälsarkransen, skrivit Pärlor för livet (Verbum, 2015.)