Foto: Magnus Aronson

Biskop Andreas

Andreas Holmberg vigdes till biskop för Stockholms stift den 22 september 2019.

Han valdes till biskop i mars 2019.   

– Jag känner mig inspirerad och glad inför den uppgift jag nu går in i! Jag kommer att fokusera på att finnas till för församlingarna. Det är där det händer! Där kan vår längtan att möta det heliga finna vägar. Där finns verktyg för att bli uppkopplad på Gud. Där erbjuds olika sätt att lära känna han som är grejen, Jesus. Och i kyrkorna finns mängder av olika sammanhang där vi människor får chans att mötas och bygga relationer, säger Andreas Holmberg.

– Som biskop vill jag också visa att troende människor är en fantastisk resurs i byggandet av det goda samhället. Religioner och religiösa människor utmålas alltför ofta som främst ett problem, trots att vi i första hand är en enorm tillgång för både Sverige och här i Stockholm.

Andreas Holmberg är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 för Stockholms stift och arbetar sedan 2012 som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Han har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap”, om den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

Biskop Andreas Holmberg om fem aspekter
som gör att vi är kyrka i ett nytt landskap

Kontakt biskop Andreas

Kontaktuppgifter till Stockholms biskop

Biskop Andreas vapen och valspråk

Varje biskop har ett eget personligt vapen och väljer ett personligt motto, alltid ett bibelord.

Sagt och skrivet av biskop Andreas

Här samlas predikningar, tal, debattartiklar, inspelningar och andra texter.