Foto: Martin Lindeborg

Biskop Johan Tyrberg

Den 1 april 2014 valdes Johan Tyrberg till ny biskop i Lunds stift. Han vigdes till biskop den 24 augusti 2014.

Johan Tyrberg prästvigdes för Lunds stift 1990 och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den 24 augusti 2014. Han togs därefter emot som biskop i Lunds stift vid en högtidlig gudstjänst i Lunds domkyrka den 30 augusti. Johan Tyrberg är stiftets 69:e biskop.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och i domkapitlet.

Biskop Johan  har som valspråk valt Jesusorden ”Jordens Salt”

– Jesus säger att vi är Jordens salt. Det finns olika tolkningar av det, men vilken tolkning man än väljer är tanken att Guds folk ska blandas i omgivningen. Vi har vår kallelse att leva i världen, i samhället. Utblandade som salt, märkbara som salt. Så vill jag leva och jag vill visa vägen till ett sådant liv, säger biskop Johan.

Biskop Johans CV. 

Signerat biskop Johan

detta är johan tyrberg

Min ålder: Jag är född 1963.

Min familj: Fru och tre vuxna barn. 

Utbildning: Teol.kand. Har även läst psykologi, krishantering och ledarskap men de ämnena har jag inga examina i.

Detta gör mig upprörd: Översitteri och maktmissbruk.

Detta gör mig glad: Medmänsklighet och kärleksbevis.

Gör jag gärna på min fritid: Umgås med familj och vänner. Jag läser gärna och skriver en del. Försöker njuta av livet.

Detta drömmer jag om: Att olika kyrkliga traditioner ska kunna visa större respekt för varandra.

Vilken är din passion? Jag brinner för att visa att teologi och kyrka berör på djupet och befriar. Kyrkan är relevant, har alltid varit det och kommer alltid att vara det När människor inte upplever det har vi misslyckats och behöver försöka på nytt.

Favoritmusik: Nessun Dorma av Puccini (älskar avslutningen ”i ljuset ska jag segra”), The Summer of 69 av Bryan Adams (vet inte varför), och Älska mig nu av Björn Afzelius.

Vilka avgudar ser du i vårt samhälle i dag? Jag tror att pengar/ägodelar och dyrkan av självet konkurrerar med Gud. Därav okontrollerad konsumtion, utseendefixering, längtan att synas och mycket mer.

Kallad till kärlek som talbok

Efter förfrågningar gällande biskop Johans herdabrev av personer med läsnedsättning har MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, gjort "Kallad till kärlek" tillgänglig som talbok.
Talboken "Kallad till kärlek" finns både som CD-skiva och som fil att ladda ner från Legimus webbsida.

Här kan man lyssna till ett smakprov av boken.

Kontakta MTM för mer information och/eller frågor: 08-580 02 710