Foto: Camilla Lindskog

Biskop Johan Tyrberg

Den 1 april 2014 valdes Johan Tyrberg till Lunds stifts 69:e biskop och biskopsvigdes den 24 augusti samma år i Uppsala domkyrka.

Nytt från biskop Johan Tyrberg

Helig Ande är här och nu

Publicerad:

Helig Ande är överallt och håller oss samman med Gud och med varandra. Det pratar biskop Johan Tyrberg om i en film han gjort tillsammans med Svenska Kyrkans Unga.

I ångest och mörker – och jublande glädje

Publicerad:

Skärtorsdag – Långfredag – Påskdag – Annandag påsk. Det är fantastiskt att få leva sig in i det drama vi gestaltar i kyrkorna under påskhelgen. Livets olika skyldigheter kan göra att vi inte har möjlighet att komma till kyrkan alla dagarna. Kanske kan vi ändå på något sätt låta varje dag färgas av sin egen djupa prägel?

Biskopen visiterar Malmö våren 2024

Publicerad:

Under våren blir det biskopsvisitation i Malmö. Mellan februari och maj besöker biskop Johan Tyrberg samtliga församlingar för att träffa medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor. Huvudfrågan för mötena är hur församlingarna möter människors längtan efter Gud.

Om biskop Johan Tyrberg

Läs mer om biskopen, hans valspråk och CV. Här finns också länkar till hans sociala kanaler och podcasten "På djupet med biskop Johan".

Pressbilder på biskop Johan Tyrberg

Här finns pressbilder på Lunds stifts biskop Johan Tyrberg. Bilderna är fria för användning när du anger fotograf.

Signerat biskop Johan Tyrberg

Här samlas ett urval av biskop Johan Tyrbergs artiklar, blogginlägg, predikningar med mera.

Biskopsvisitationer

I Kyrkoordningens åttonde kapitel står att läsa att en biskop ska visitera församlingarna i sitt stift. I samband med biskopsvisitationer samlas materialet här. Nästa visitation sker våren 2024 i Malmö pastorat.

Präst- och diakonvigningar

Här finns bildspel från de senaste präst- och diakonvigningarna i Lunds domkyrka.

Filmade samtal

Här kan du ta del av samtal mellan biskop Johan Tyrberg och gäster.

Kontraktsprostar

Lunds stift är indelat i 12 kontrakt. Varje kontrakt leds av en kontraktsprost som biträder biskopen med bland annat ledning och tillsyn.

Mer om biskopsämbetet

Biskop står framför alltaret.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.

Närbild på en kräkla.

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.