Foto: Martin Lindeborg

Biskop Johan Tyrberg

Den 1 april 2014 valdes Johan Tyrberg till Lunds stifts 69:e biskop och biskopsvigdes den 24 augusti samma år i Uppsala domkyrka.

En kyrka driven av mission

Ordet mission väcker känslor – det har jag märkt när jag frågat personer om vad mission betyder för dem. En del tycker att ordet är svårt för de tänker på missionärerna som följde med kolonisatörer från Europa till Latinamerika på 1500-talet. Andra tycker att vi kristna behöver bli bättre på att berätta för andra om vår tro och blir därför glada när de får höra att mission är en av Lunds stifts prioriteringar.

Det syns inte alltid utanpå

Var fjärde vuxen kvinna och var sjätte vuxen man i Sverige har någon gång varit utsatt för våld. 210 000 barn i Sverige lever i en familj där det förekommer våld. 22 % av Malmös niondeklassare lever med någon form av hedersnormer. Stiftets diakoner fick ta del av både fakta och av personliga berättelser vid biskopens diakondag om våld i nära relationer. 

På djupet - med biskop Johan

I biskop Johans podd får vi lyssna till samtal om vem Gud är, hur det är att leva som troende, vad vi tänker om döden och annat vi behöver gå på djupet med.

Fira nattvard – ofta!

För ett par år sedan publicerades biskopsbrevet om nattvarden ”Fira nattvard” som framför allt riktar sig till församlingar och präster. Skriften tar upp olika perspektiv på nattvarden samt svarar på rent praktiska frågor, till exempel vem som får dela ut nattvarden. Coronapandemin och de restriktioner som infördes med anledning av den gjorde att många kom av sig med nattvardsfirandet. Biskop Johan Tyrberg vill aktualisera brevet igen och framför allt, att vi firar nattvard – ofta!

Ber du i tandläkarstolen?

Varför ber vi? Kan vi få Gud att ändra sig med våra böner? Bryr sig Gud om ifall vi kommer för sent till ett möte? Lyssna till ett samtal om bön mellan biskop Johan och Rebecca Lilian, rabbin i Köpenhamn.

Vi behöver ständigt fördjupa vår tro

Undervisning hör till Svenska kyrkans grundläggande uppgift och 2019 uppmanade kyrkomötet hela kyrkan till en långsiktig satsning. Biskopsbrevet ”… och lär dem” förmedlar undervisningens roll och innehåller ett antal pedagogiska utgångspunkter för lärande.

En allé en solig höstdag.

Kontraktsprostar

Lunds stift är indelat i 12 kontrakt. Varje kontrakt leds av en kontraktsprost som biträder biskopen med bland annat ledning och tillsyn.

Präst- och diakonvigningar

Här finns bildspel från de senaste präst- och diakonvigningarna i Lunds domkyrka.

Biskop Johan på Facebook

På biskopens facebooksida delar han med sig av sina texter och glimtar från sitt arbete.

Om biskop Johan Tyrberg

Läs mer om biskopen, hans valspråk och CV.

Signerat biskop Johan

Här samlas ett urval av artiklar, blogginlägg, predikningar m.m.

Biskopsvisitationer

I Kyrkoordningens åttonde kapitel står att läsa att en biskop ska visitera församlingarna i sitt stift. Här finns material från biskop Johans visitationer.

Emma Pettersson och biskop Johan tog en selfie efter Emmas föreläsning.

Livet kan ta slut på ett ögonblick – så förmedla så mycket kärlek som möjligt!

Emma Pettersson utsattes för ett mordförsök av sin ex-pojkvän efter ett förhållande där han kontrollerat och misshandlat henne. Det mycket grova våldet ledde till allvarliga bestående skador på hennes kropp och hjärna. Emma har kämpat sig tillbaka till ett liv som hon själv beskriver som väldigt lyckligt. Hennes erfarenhet är dock att livet är så skört och att det därför gäller att skynda att älska allt vad man kan.

En röd ros som vissnat.

I väntan på Döden

Biskop Johan medverkar i antologin "Om rätten till min egen död" med sin text om erfarenheter i dödens närhet och om tankarna på den egna döden.

”Visst är jag rädd ibland - men jag vore nog ännu mer rädd om jag inte bad”

Biskop Johan Tyrberg säger att han fascineras över hur många gudsmöten i Bibeln som sker på natten och funderar över hur det påverkar en människa att möta Gud när synsinnet är försvagat. I boken ”Natten ska vika” tar han upp ett par av dessa nattliga möten och behandlar även den själsliga natt som vi alla kan hamna i. Tyrberg landar i det hoppfulla budskapet om att vi kan räkna med att Gud alltid söker efter människan och längtar efter att möta oss.

Att brottas med Gud

Att brottas med Gud - det är något de flesta troende gör någon gång. Här delar Sr. Céline och biskop Johan med sig av sina brottningar i ett samtal under ledning av prästen Josefin G Andersson.

Om natten

"När det mörknar förlorar den bedjande människan Gud ur sikte och tappar tilltron både till sin egen förmåga och till Guds vilja att vara nära." (Ur boken "Natten ska vika" av Johan Tyrberg) Lyssna till ett samtal om Själens dunkla natt mellan biskop Johan och prästen/zenläraren Pelle Bengtsson under ledning av prästen Josefin G Andersson.

Mer om biskopsämbetet

Ärkebiskop står bredvid en stiftsbiskop med mitra och stav.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.

Närbild på en kräkla.

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

Uttalande av biskop Johan

Biskop Johan delger sina tankar om ett av de beslut som fattades i kyrkomötet 2021.