Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 95 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Religionsdialog, religionsmöte och interreligösa sammanhang.

Främlingsfientlighet med politisk och religiös grund har blivit något vi möter så gott som dagligen. Religionsdialog är en viktig fråga i samhället idag, religionsdialog kan faktiskt spela roll för att undvika våld.


Vi måste prata med varandra

Cajsa Sandgren, handläggare för ekumenik vid kyrkokansliet, är författare till boken Möten med islam. Tanken bakom Möten med islam var att skapa en enkel och pedagogisk text för användning i kyrkoråd och församlingar.

Religionsdialog är en viktig fråga i samhället idag, den sker hela tiden mellan människor som är bärare av religion. Samtidigt används religionen ofta som tillhygge i den ekonomiska och politiska debatten.

- De viktiga religionsmötena sker i vardagen, på skolor, sjukhus, i tvättstugor med flera platser. Dessa vardagsmöten kan faktiskt spela roll för att undvika våld. Man måste tala med sin nästa, ingenting blir bättre av att man tar till vapen. Att samtala och lära känna varandra är en betydligt mer framkomlig väg, säger Cajsa Sandgren.

Via konsten till religionen

Religionen kan vara en del av lösningen och inte en orsak till svårigheter i människors relationer.

- Mina egna första möten med islam var genom konst och arkitektur. Islam har en mycket rik konstskatt i form av bland annat handskrifter, byggnader och föremål i samlingar på museer i hela världen, bland annat i Sverige. Nästa steg kom när jag läste islamologi och sedan började arbeta med religionsmöten och islam i min tjänst, berättar Cajsa.

- Svenska kyrkans utredning Guds vägar, om judendom och kristendom, kom 1999. Några år senare kom ett samtalsdokument. Det nya då var att man berörde frågan om vår inställning till andra religioner. Vi är den största medlemskyrkan i SKR, Sveriges Kristna Råd, som behandlar interreligiösa frågor.

Rikedom i samverkan

På bred bas grundades 2010 även Sveriges interreligiösa råd, på initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd. Där möts trossamfund från bland annat olika kristna kyrkor, islam (både sunni och shia), judar, Bahá’i, buddhister och hinduer.

Ett par år tidigare samverkade olika samfund i klimatfrågan vid det interreligiösa mötet Interfaith Climate Summit. Detta har inneburit att man mer aktivt söker kunskap om varandra och ser rikedomen i att göra saker tillsammans.

Rädsla utan grund

För många är det som förmedlas av press och media den enda bilden av islam man får. Har man ingen annan, egen kunskap ökar lätt främlingsfientligheten. Det är lätt att skylla på religionen i frågor som är rent politiska. Efter händelserna i USA den 11 september 2001 har dessutom klimatet för muslimer hårdnat.

En fobi är något som saknar verklig grund. Islamofobi är ett begrepp som blev mer känt efter terrorattackerna i USA 2001. Dessa fanatiska terrorister var visserligen muslimer, men det innebär inte att alla muslimer är terrorister. Det är också så att om man hålls utanför majoritetssamhällets gemenskap blir den egna gruppen ännu viktigare.

Innerst inne vill alla leva i fred

En ömsesidigt ärlig dialog kräver att parterna är ödmjuka och beredda att förändra sitt förhållningssätt. Det är viktigt att lyhört lyssna och vilja samtala.

Alla världsreligioner har en gemensam etik som bland annat handlar om ärlighet, rättvisa och vikten av att bry sig om sin nästa. Innerst inne vill alla människor leva i fred oavsett religionstillhörighet. Det finns inga rättfärdiga krig, men en rättfärdig fred.

- Jag vill tro att kunskap gör världen litet bättre, avslutar Cajsa Sandgren.

Läsning på tema religionsdialog

Möten med islam

Andra reviderade upplagan. Svenska kyrkan dec 2011. Författare: Cajsa Sandgren.
Beställ gratis i vår webshop 

Äktenskap där religioner möts

Köp boken via Sveriges Kristna Råd

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Samtal om religionsdialog i Svenska kyrkan. Boken är skriven på uppdrag av Svenska kyrkans teologiska kommitté och är avsedd för samtal och reflektion inom Svenska kyrkan. Den innehåller även en studiehandledning med samtalsfrågor som tagits fram av Sensus.
Läs på webben här nedanför, hämta som PDF eller köp den i vår webshop.

Guds vägar

Läs mer och ladda ner Guds vägar här.

Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang

Läs mer och ladda ner Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang här.