Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kaste

Pieni lapsi on tullu mailmhaan. Sitä met haluama juhlia teän kansa – tervetuloa kastajaishiin!

Sulle, joka olet vanheempi, kastajaiset saattavat olla merkki kiitolisuuesta, ette olet saanu tulla vanheemaksi juuri tälle pienele ihmiselle.

Luppaus

Kastheessa on luppaus ette Jumala on matkassa kaiken elämän aikana, riippumatta mitä tapahtuu. Läpi koko kirkon histuurian kaste on ollu näkyvä toistus jokhaisen ihmisen ittesthään selvän yhteyen Jumalan kansa.

Jumalanpalvelus kastheen aikana on ilon ja elämän juhla. Sen kenen kastethaan nostethaan Jumalan etheen, se joka antaa meile elämän ja haluaa jakkaa meän iloa siittä. Jumala haluaa olla meän lähelä elämän läpi, vaphauttaa meitä kaikesta joka vangittee ja sillä tavala uuistaa meän elämänmaholisuuksia.

Kastheet nuorille

Se on useimiten lapsia joita kastethaan Ruottin kirkon nimessä, mutta yhä enemän nuoria ja nuoria raahvaita haluvat kastaa. Se tapahtuu useasti rippikoulutuksen yhteyvessä, jälkhiin opetuksen eli keskusteluryhmän kristin uskon yhteyvessä.

Kaste ja jäsenyys

Kaste on Ruottin kirkon jäsenyyen perusta. Sen joka on kastettu muussa kristilisessä yhteisössä on kans tervetulonen Ruottin kiron jäseneksi, uutta kastetta ei tarvitte. Ruottin kirkon järjestyksen mukhaan kristilinen  kaste on aina voimassa.

Vastasyntyny lapsi

”Meän ilola elämän ihmeestä, ja yks vastasyntyny lapsi meän käsissä met tulema sinun tykö, joka meile antoi elämän. Tulema sinun tykö joka meilä antoi elämän” Psalmi 383:1