En präst tillsammans med faddrar välsignar ett dopbarn. Liten pojke tittar upp på prästen.
Foto: Magnus Aronson

Kaste

Halvaks ette sinun lapsi kastethaan? Eli halvaks sie itte tulla kastetuksi? Kastamisen aikana met vietämä ihmisen ja Jumalan yhtheyttä. Yhtheys mikä kantaa läpi koko elämän.

Kaste - perhejuhla

Kaste oon ilon juhla perheele ja sukulaisile, maholisuus kokkointua kiittämhään sitä joka kastethaan ja rukkoila siunausta hänen elämälle. Kastheen kautta meät kuttuthaan kans osaksi isomphaan perheyhtheytheen, mailmanlaajan kristilisen kirkon yhteytheen ja jäseneksi omhaan seurakunthaan ja Ruottin kirkhoon.

Kaste oon kaikenikäsille

Ruottin kirkko kastaa lapsia, nuoria ja täysiä. Kaste oon lahja Jumalan läheisyyestä, ette luovuttaa ittensä Jumalalle ja luottaa Jumalan rakhautheen. Mitä koskee lapsia, vanhiimat valitteva aina parhauen lapsele, niin kans kastheen: isompi turva elämän matkala. Ko lapsi kasuaa se saattaa itte vastata kastamisen kuthuun ette ellää lähelä Jumalaa. Se oon se mitä sitä tekkee esimerkiksi rippiluussa ja konfirmašuunissa. Halvaks ette sinun lapsi kastethaan eli halvaks itte tulla kastetuksi? Ota yhtheyttä sinun seurakunnan kans.

Kaste oon kuttu

Jesus lähätti itte hänen opetuslapset kastamhaan ja viehmään etheenpäin kaikkia hyvvää mitä hään oli niile opettannu. Näin kristilinen kirkko synty! Jeesuksen oma käsky ette kastaa teki kastheen hyvin tärkeäksi osaksi kirkon elämässä. Kaste oon niinku aukein portti, kuttu yhtheytheen kaikile.

Kastejumalanpalveluksen aikana sytytethään aina kastekynttilä ja luethaan Jeesuksen omat sanat:

Mie olen mailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei vaela pimeässä, sillä oon elämän valo.

Johanneksen evankeeljumi 8:12

Kastaminen oon kuttu ette tulla Jeesuksen opetuslapsi, kuttu ette viä hyvän etheenpäin ja taistela hyvän puolesta.

Kaste kuttuthaan kans sakramäntiksi. Se merkittee pyhä teko, ihmisen ja Jumalan keskenhäinen kohtaamispaikka.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Kaste oon pyhä

Kaste oon pyhä teko -sakramentti. Mikä tekkee kastheen erityiseksi oon ette Jeesus perusti kastheen ja käski meän kastaa.