Foto: Maria Lundström.

Gagarine (2021)

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris 2021 och utmärkelsen Interfilm Diploma har tilldelats filmen, Gagarine, av regissörerna Fanny Liatard och Jeremy Trouil. En film om hur vi tvingas ompröva våra förväntningar på hur livet borde vara, blir vägen viktigare än målet.

Nytt arbetssätt för juryn

På grund Coronapandemin blev även 2021 års BUFF filmfestival i Malmö ett digitalt evenemang. 

Om den vinnande filmen

Filmen Gagarine, i regi av Fanny Liatard och Jérémy Trouilh, utspelas i ett slitet bostadsområde i utkanten av Paris, uppkallat efter den ryske kosmonauten Gagarin. Där bor 16-årige Yuri som själv drömmer om att bli astronaut. När det framkommer att myndigheterna planerar att riva hela området väcker det starka protester bland de boende, och Yuri börjar göra motstånd på sitt alldeles egna sätt. Filmen är inspelad under den faktiska rivningen av bostadsområdet under 2019.

- Gagarine är en mångbottnad film, full av fantasi- och lekfullhet som är vacker både visuellt och innehållsmässigt. Den berättar en universell historia om vikten av att ha ett hem, en tillhörighet och gemenskap, säger Erica Lang, ordförande för juryn för Svenska kyrkans ungdomsfilmpris.

Se trailer och läs mer om filmen.

En intervju med juryn finns på Lunds stifts webb.

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris 2020, juryns motivering:

”En finstämd och vacker berättelse om känslan av att vara övergiven, om förlust och social utsatthet. Med sin själsliga ton balanserar filmen mellan fantasi och social realism. Det metaforiska bildberättandet lämnar utrymme till de existentiella frågorna, men också för drömmar och längtan att kämpa för det man tror på.”

Juryn för Svenska kyrkans ungdomsfilmpris 2020

Erica Lang, församlingsherde i Husie och juryns ordförande.
David Nzinga, skådespelare och producent. Grundare av DNZ pictures and  People of film. 
Ita Zbroniec-Zajt SFS, filmfotograf.
Erica Heil Utbult, tf. stiftskonsulent konfirmand och ungdom, Lunds stift och församlingspedagog, Hässleholms församling.

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris är på 100 000 kronor och finansieras gemensamt av Svenska kyrkans nationella nivå, Lunds stift och Malmö pastorat. Kriterierna för priset är:

  • Filmen ska hålla hög konstnärlig kvalitet.
  • Filmen ska synliggöra existentiella, rättvise- och sociala frågor på ett sätt som berör ungdomar och vuxna.
  • Filmens budskap ska kunna tolkas i ljuset av evangeliet.
  • Filmen ska kunna användas i kyrkans filmarbete.
  • Filmen ska ha en allmängiltig genomslagskraft och begränsas inte av sin nationella eller lokala kontext.

Interfilm Diploma

Årets jury delade också ut den särskilda utmärkelsen Interfilm Diploma. Interfilm är ett internationellt, ekumeniskt nätverk som arbetar för dialog mellan kyrka och film och som medverkar med filmpriser på festivaler i hela världen. 

Årets utmärkelse gick även den till Gagarine, som alltså blev dubbelt prisad.