Tidigare forskning och projekt

Här presenteras forskningsprojekt som är avslutade med länkar till publikationer och dokumentation.

Avslutade projekt

Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.

Vitboken

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.