Tidigare forskning och projekt

Här presenteras forskningsprojekt som är avslutade med länkar till publikationer och dokumentation.

Avslutade projekt