Jonas Bromander, utredare

Jonas Bromander är utredare. Han är ansvarig för att samla in, kvalitetssäkra, tillgängliggöra samt analysera statistik om församlingarnas verksamhet samt dess medlemmar och demografiska sammansättning. Han bedriver också forskning inom ramen för sådant som handlar om medlemsutveckling, demografi och prognostisering.

Om mig, Jonas

Jag är docent i religionssociologi och har i min forskning särskilt intresserat mig för frågor som har att göra med på vilket sätt Svenska kyrkans förutsättningar att genomföra sitt uppdrag förändras mot bakgrund av den utveckling som samhället genomgår. Områden jag studerat handlar bland annat om Svenska kyrkans medlemsutveckling, den religiösa sedens förändring och idealitet inom Svenska kyrkan.

Nyckelord

Statistik, medlemsstatistik, medlemsprognos, församlingsrapport, pastoratsrapport, analys.

 

Mina publikationer i urval

Av fri vilja på fri tid.                                                                      (Svenska kyrkan, publiceras under 2022)

Religionssociologisk mångfald.                                                  (Lund Studies In Sociology of Religion 

Texter till minne av Berndt Gustafsson                                    Volume 13. 2021.

av Berndt Gustafsson. (Antologi)

Farligt, förankrat, förtroendefullt 

(Diakon- och prästmötesavhandling)                                       (Västerås stift: 2019)

Medlemmar i rörelse                                                                   (Svenska kyrkan 2018)

Omvärldsanalys i teori och praktik                                            (Bromander Förlag 2017)

Idealitet som utmanar (Antologi)                                              (Verbum: 2016)

Youth, Religion and Confirmation 

Work in Europe (Antologi)                                                          (Gütersloher Verlaghaus: 2015)

En tid fylld av mening, 

en studie av konfirmandtiden som

meningsbärande för unga.                                                         (Svenska kyrkan: 2012)

Religion som resurs (Antologi)                                                   (Artos: 2012)

Svenska kyrkans medlemmar                           (Svenska kyrkan: 2011)

Nyckeln till Svenska kyrkan                                                         (Ett antal artiklar mellan 2008-2014)

Guds närmaste stad (Antologi)                                                  (Verbum: 2008)

Församlingens guide till omvärldsanalys                                 (Verbum: 2005)

Medlemmar i Svenska kyrkan                                                    (Verbum: 2004)

Utträden som utmanar                                                                (Svenska kyrkan: 2003)

Rum för röster (Doktorsavhandling)                                         (Verbum: 2001)

Av fri vilja på fri tid                                                                       (Mitt i församlingen: 1999)

Perspektiv på Svenska kyrkans statistik                                   (Tro & Tanke fr o m 1996-2001)

Rör inte vår kyrka                                                                         (Tro & Tanke 1998:7)

Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet (Svenska kyrkan: 1995)