Gunnar Myrberg, enhetschef

Gunnar Myrberg är chef för enheten för forskning och analys vid Kyrkokansliet i Uppsala.

Om mig, Gunnar

Jag är docent i statsvetenskap och har arbetat som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Institutet för framtidsstudier och Institutet för bostads- och urbanforskning. Jag har också arbetat som utredare vid Myndigheten för kulturanalys och Riksrevisionen.

Min forskning har handlat om migration, särskilt mottagning och bosättning av flyktingar, och olika aspekter av integration och segregation, särskilt frågor om hur deltagande i ideella organisationer kan bidra till social och politisk delaktighet. Jag har arbetat med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Som utredare har jag genomfört en rad olika granskningar inom kultur- och medieområdet, bland annat av statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin och regeringens styrning av statens kulturinstitutioner.

Nyckelord

Migration, integration, delaktighet, kultur

Anställningar

Enhetschef, Enheten för forskning och analys, Svenska kyrkan, (2022-)

Revisionsdirektör, Riksrevisionen (2018-2022)

Utredare, Myndigheten för kulturanalys (2015-2018)

Forskarassistent, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet (2013-2015)

Postdoktor, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm (2011-2013)

Forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (2007-2011)

Utbildning 

Docent i statsvetenskap, Uppsala universitet (2012)

Filosofie doktor i statsvetenskap, Uppsala universitet (2007)

Politices magisterexamen, Uppsala universitet (2001)

Filosofie kandidatexamen med ryska som huvudämne, Uppsala universitet (2001) 

Publikationer i urval

2018. ”The 2015 Refugee Crisis in Sweden: A Coordination Challenge”. I Per Laegreid och Lise H. Rykkja (red.). Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy. Houndmills: Palgrave Macmillan (s. 151-168).

2017. “Local challenges and national concerns: Municipal level responses to national refugee settlement policies in Denmark and Sweden”, International Review of Administrative Sciences 83(2): 322-339.

2017. ”Etniska föreningar och politisk integration. Är Sverige en förebild?”. I Pieter Bevelander och Mikael Spång (red.). Valdeltagande och representation. Om invandring och politisk integration i Sverige.” Stockholm: Delegationen för migrationsstudier. (med Per Strömblad och Bo Bengtsson, s. 141-182).

2015. Kategoriernas dilemman. En kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning. Kunskapsöversikt 2015:7. Stockholm: Delegationen för migrationsstudier (med Per Strömblad).

2015. ”Bostadsbrist som problem vid bosättning av flyktingar – hur ser kommunerna på frågan?” I Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg och Roger Andersson (red.). Mångfaldens dilemman. Medborgarskap och integrationspolitik. Malmö: Gleerups (med Sara Westin, s. 81-100).

2013. ”Surveying migrants and migrant associations in Stockholm”. I Joan Font och Mónica Méndez (red.) Surveying ethnic minorities and immigrant populations: Methodological challenges and research strategies. Amsterdam: Amsterdam University Press (s. 131-146).

2013. “Urban inequality and political recruitment”, Urban Studies 50(5): 1049-1065, (med Per Strömblad).

2012. Var ska de nyanlända bo? Perspektiv från Malmö och Århus på svensk och dansk flyktingplaceringspolitik. Forskningsrapport 2012:2. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier.

2012. “Styrning och autonomi i relationen mellan etniska föreningar och det offentliga”, Kurage: idétidskrift för det civila samhället 6: 6-9.

2011. “Political integration through associational affiliation? Immigrants and native Swedes in greater Stockholm”, Journal of Ethnic and Migration Studies 37(1): 99-115.

2007. Medlemmar och medborgare: Föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.