Gustav Svärdhagen, utredare

Gustav Svärdhagen är utredare vid enheten för forskning och analys

Om mig, Gustav

I min roll som utredare arbetar jag med att samla in, sammanställa och tillgängliggöra statistik om församlingarnas verksamhet och demografiska förändringar, som ligger till grund för Svenska kyrkans medlemsprognoser. Jag ingår även i arbetet med omvärldsbevakning på enheten och bistår med statistiska analyser i pågående forskningsprojekt.

Nyckelord

Statistik, medlemsstatistik, medlemsutveckling, analys.    

Mitt CV  

  • Utredare vid enheten för forskning och analys (2022-)

  • Forskningsassistent vid Institutet för social forskning (2021-2022)

  • Forskningsassistent vid Uppsala universitet (2020-2021)

  • Filosofie masterexamen i nationalekonomi, Lunds universitet (2019)