Fokus: Idealitet

På den här sidan samlar vi forskning om idealitet inom Svenska kyrkan.

Forskning om idealitet inom Svenska kyrkan berör både historiska processer, liksom nutida utmaningar. Hur har synen på ideellt arbete sett ut inom Svenska kyrkan? Vilka är drivkrafterna idag för människor att engagera sig ideellt inom kyrkan? Vad gör att man stannar kvar, och vad gör att man väljer att avsluta sitt engagemang? 

Måste jag bli anställd för att få arbeta i kyrkan?

Sara Fransson pratar om idealitet i Svenska kyrkan på Teo Talks.

Webbinarium om boken Medarbetare: En historia om organisation och lekfolksuppdrag i Svenska kyrkan

Ta del av ett samtal med utgångspunkt i boken mellan författaren Erik Sidenvall, Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, och Maria Södling, medarbetare på enheten.